Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

MIMOŘÁDNÉ půjčky z fondu rozvoje bydlení pro občany postižené povodněmi

Žádosti je možné podávat v termínu od 1.9.2020 do 30.9.2020

Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení pro půjčky poskytované z fondu rozvoje bydlení města Velké Opatovice nebyly vyčerpány všechny prostředky, rozhodla se rada města vypsat další – mimořádnévýběrové řízení pro občany postižené povodněmi dne 13.6.2020.

Prostředky fondu se poskytují na účely, které odstraňují následky povodní a záplav v roce 2020 nebo vytvářejí nová protipovodňová opatření. Žádosti je možné získat na Odboru finančně správním Městského úřadu ve Velkých Opatovicích. Termín pro odevzdání je od 1. do 30.září 2020.  Žádosti, které budou odevzdány po tomto termínu, nebo které nebudou formálně úplné a správné, nebudou zařazeny do výběrového řízení! Vzor žádosti (stejně jako všechny ostatní dokumenty k problematice úvěrů z FRB) si můžete prohlédnout na webových stránkách města  http://www.velkeopatovice.cz/mesto/fond-rozvoje-bydleni-uvery/.

Rada města schválila na svém jednání dne 3.srpna 2020 následující „Zadávací podmínky pro vyhodnocení MIMOŘÁDNÉHO výběrového řízení na půjčky FRB na rok 2020“:

1     Žádosti je možné podávat v termínu od 1.9.2020 do 30.9.2020 na podatelnu městského úřadu.  Každá žádost bude opatřena razítkem doručení a zařazena v pořadí, dle data doručení.

2.    Prostředky fondu se poskytují na účely, které odstraňují následky povodní a záplav v roce 2020 nebo vytvářejí nová protipovodňová opatření, zejména :

1.

Oprava vnitřního zařízení domu/bytu poškozeného při povodních, vnitřní opravy

Max. 70.000,-- na objekt

2.

Vybudování protipovodňových opatření

Max. 100.000,-- na objekt

3.

Oprava nebo vybudování venkovních staveb poškozených při povodni

Max. 100.000,--  na objekt

4.

Oprava nebo nákup poškozených movitých věcí

Max. 50.000,-- na žádost

 

3.   Lze kumulovat max. 2 účely na jeden objekt. Půjčka může být poskytnuta do výše max. 150.000,--Kč

4.  Skutečnost, že objekt byl poškozen povodněmi dokazuje žadatel fotografiemi nebo čestným prohlášením, které je součástí žádosti a je potvrzené místní samosprávou.

     5.    Částka k rozdělení  je v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 520.000,--Kč.

6.    V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude přesahovat částku k rozdělení, jednotlivé žádosti se úměrně zkrátí.

7.    V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude nižší než částka k rozdělení, převede se zbytek nerozdělených financí do dalšího roku.

            8.    Úroková sazba je stanovena pro rok  2020    na  0% p.a.

9.    Půjčkou je možné platit stavby/opravy, které budou majitelem objektu provedeny v následujícím období, ale také na stavby/ opravy provedené v období od 13.6.2020.

10. V případě, že opravy byly již provedeny, doloží žadatel doklady, kterými opravy hradil. Doklad musí znít na jméno žadatele nebo rodinného příslušníka, žijícího ve společné domácnosti s žadatelem. V tomto případě bude půjčka, bez omezení její výše, převedena na účet žadatele.

11. V případě, že se opravy budou provádět v následujícím období, budou částky nad 25 tisíc hrazeny na základě předložení faktury přímo dodavateli práce. Finanční prostředky do 25 tisíc Kč budou převedeny na účet žadatele.

12. Půjčku je možné čerpat nejpozději do 30.6.2021. Splácení půjčky započne v červenci 2021 a trvá 5 let.

13. V ostatních podmínkách přidělení, čerpání, žádosti i splácení půjček  je platná Směrnice O fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice ze dne 13.1.2020 .

      Pokud jste byli postiženi povodněmi a máte újmu na majetku, můžete získat od Města Velké Opatovice půjčku za výhodných podmínek dle žádosti. Půjčky zajišťuje paní Jitka Moučková, vedoucí Odboru finančně správního, e-mail: ekonom@velkeopatovice.cz, tel.: 777 486 457. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném čase.

 

Odbor finančně správní Města Velké Opatovice

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí