Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Sazebník poplatků, prodejních cen a nájemného

1. Poplatek za hlášení městským rozhlasem

  • pravidelné hlášení ( Po- Pá ve 14,20 hod.)……….60,--Kč vč. DPH/1 zpráva
  • požadavek okamžitého hlášení (So+Ne)………...120,--Kč vč. DPH/1 zpráva

- Od poplatku se osvobozují :

  • organizace v působnosti MěÚ – mateřské školy, základní škola, klub důchodců, městská policie, sbor dobrovolných hasičů
  • sdělení ve věcech obecného zájmu
  • další organizace – jiné školy působící ve městě, církev, charitativní organizace, sportovní a společenské nevýdělečné organizace působící ve městě

 

2. Poplatek za inzerci

Inzerát ve vývěsní skříňce – 7 dnů……A3……….  50,--Kč vč. DPH

                                                                       A4 ………  30,--Kč vč. DPH

                                                                       A5 ………. 20,--Kč vč. DPH

Inzerce ve Zpravodaji

- 1 cm délkový barevné inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ……..  86,--Kč + zákl. sazba DPH.

- 1 cm délkový černobílé inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ………57,--Kč + zákl. sazba DPH.

 - 9,2 x 14 cm – barevné provedení – 1200,--Kč + základní sazba DPH

- 9,2 x 14 cm - černobílé provedení – 800,--Kč + základní sazba DPH

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma

Možnost grafického zpracování inzerátu ( formát .jpg nebo .pdf) – 500,--Kč + základní sazba DPH

 

Výlep plakátů

Velikost A5,A4,A3                                                                                144,--Kč vč. DPH

Velikost plakátů A2,A1,A0                                                                 220,--Kč vč.DPH

 

Reklamní tabule                                                                                  1.000,--Kč vč DPH/m2/rok

 

3. Poplatek za kopírování -

Černobíle

Velikost formátu ………… A4 jednostranně …….. 3,--Kč vč. DPH

                                                 A4 oboustranně ………4,--Kč vč.DPH

 

                                                   A3 jednostranně ……… 4,--Kč vč. DPH

                                                   A3 oboustranně ………  5,--Kč vč. DPH

Barevně

Velikost formátu …………  A4 jednostranně …….. 10,--Kč vč. DPH

                                                  A4 oboustranně ………15,--Kč vč.DPH

 

                                                   A3 jednostranně ………15,--Kč vč. DPH

                                                   A3 oboustranně ………  25,--Kč vč. DPH

 

4. Poplatky nepodléhající DPH

Číslo popisné …………………….20,-- Kč

Hrobové číslo …………………… 45,--Kč

 

 

 

Úhrady za služby spojené s nájmem na hřbitově

Sazba pro hrobové místo – dle rozměrů hrobu uvedených ve smlouvě………….260,-- Kč/ m2/ 13roků

( výsledek bude  zaokrouhlen matematicky na celé koruny).

Sazba pro kolumbárium ………………………………………………. 40,--  Kč / 10 roků

Sazba pro urnové místo ……………………………………………….200,-- Kč / 10 roků

 

Úhrady nájemného na hřbitově

Hrobová místa – dle rozměrů hrobu ve smlouvě …………………….. 130,--Kč/m2/13 roků

Urnová místa …………………………………………………………. 100,--Kč/10 roků

Kolumbárium ………………………………………………………….  20,--Kč/10 roků

 

Úhrada přímých nákladů na zřízení hrobového místa

Kolumbárium …………2x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě ½ skutečných nákladů

Urnové místo …………..3x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě  1/3 skutečných nákladů

Hrobové místo …………3x nájemní smlouva na 13 let – ke každé smlouvě 1/3 skutečných nákladů

 

 

5. Prodej dřeva

Prodej dřeva – samovýroba ………………………….200,--Kč vč. DPH za prm

Prodej dřeva – zpracované …………………………...600,--Kč vč. DPH za prm

 

6. Krátkodobý pronájem místností, pronájem tělocvičny

   Pronájem za akce v trvání max. 24 hodin ( hasičárna, MÚ apod.) …………300,--Kč vč. DPH

   Tělocvična pro organizace se sídlem ve Vel.Opatovicích …………………  zdarma

   Tělocvična  pro ostatní – tzv. krátkodobý pronájem ………………………..200,--kč/hod vč. DPH

 

7.  Nájem nebytových prostor

      Hlavní prostory ( kanceláře, prodejny apod.) ………… 410--Kč /m2 / rok bez DPH

        Vedlejší prostory ( sklady apod.) …………………...….370,--Kč /m2 / rok bez DPH

        Příslušenství ( chodby, šatny, WC apod.)………………260,--Kč /m2 / rok bez DPH

        Nebytové prostory Bezděčí   

        Hlavní prostory                          …………………………95,--Kč/m2/rok bez DPH

        Sklady                                          …………………………80,--Kč/m2/rok bez DPH

        Sociální zařízení a chodby      ………………………… 51,--Kč/m2/rok bez DPH

        Kulturní domy Velká Roudka a Bezděčí ……………….500,--Kč/den bez DPH

 

8. Nájem zdravotního střediska

      Hlavní prostory ( ordinace apod.) ……………………..494,--Kč/m2/rok bez DPH

        Vedlejší prostory ( čekárny apod.)……………………. 444,--Kč/m2/rok bez DPH

        Příslušenství ( chodby, šatny, WC apod.) …………..... 309,--Kč/m2/rok bez DPH

        K nájmu bude připočtena fixní platba stanovená v r. 2013.

 

9. Nájem zámeckého sálu

      Komerční akce ( prodeje, předváděcí akce, akce s výběrem vstupného, firemní akce) – 350,--Kč/ hod. vč. DPH

      Nekomerční akce – nájemné se neúčtuje v případě :

- kulturně společenských akcí bez výběru vstupného, akcí neziskových organizací – besedy, cvičení apod.

- akcí soukromých osob – oslavy, svatby ( nájemné zahrnuto v tržbě)

- v případě komerční akce, přesáhne-li tržba z této akce hodnotu více než 10.000,--Kč.

Zajištění techniky ( promítací technika, zvuková aparatura) – 200,--Kč/hod. vč. DPH

Pronájem aparatury vč. obsluhy mimo prostory města   350,--Kč/hod vč. DPH

Pronájem dataprojektoru+plátno – mimo prostory města             500,--Kč/den vč. DPH

 

Obecné zásady :

Na akcích se podává výhradně zboží pronajímatele. Výjimku tvoří alkoholické nápoje. Je možné požívat vlastní slivovici – max 3 l ( zvyšuje se nájemné o  50,--Kč/litr vč. DPH) a stolní rozlévané víno ( zvyšuje se nájemné o 30,--Kč/litr vč. DPH). Po domluvě je možné konzumovat omezené množství vlastních pochutin ( zákusky, koláče, jednohubky) .

Akce budou ukončeny vždy k 02:00 hod. Za každou další započatou hodinu se zvyšuje základní sazba nájemného o dalších 250,--Kč/hod. vč. DPH .

Dle povahy akce bude obsluha zajištěna max. 2 pracovníky.

V ceně pronájmů prostor jsou zahrnuty poplatky za veškeré energie, mzdy zaměstnanců provádějící obsluhu a dozor na akci, a další režijní náklady ( prádelna, úklid i příprava ).

 

10. Nájemné kina a muzea, MKC

      Vlastní produkce ………………………350,--Kč/ hod vč. DPH

        Příprava , úklid ………………………...100,--Kč/hod vč. DPH

        Pronájem pro svatební obřady …………600,--Kč/ obřad vč. DPH

        Předsálí ………………………………...200,--Kč/hod. vč. DPH

        Krátkodobý pronájem stánků na

        Prodejních akcích v MKC ……………..150,--kč + platná sazba DPH/stánek/den

        Od nájemného jsou osvobozeni :  příspěvkové organizace zřízené městem

 

 

11. Služby v knihovně

      Roční půjčovné

         - dospělí čtenáři ……………………………………………..100,--Kč

        - důchodci, studenti, nezaměstnaní, ženy na MD……………. 50,--Kč

        - děti a mládež do 14 let ………………………………………50,--Kč

        Pokuty za pozdní vrácení knih a časopisů

        - 1.upomínka              …………………………………………20,--Kč

        - 2. upomínka             ………………………………………… 45,--Kč

        - 3. upomínka             ………………………………………..  100,--Kč

        - 4. upomínka             ………………………………………… 150,--Kč

        - poškození čarového kódu     ………………………………..  10,--Kč

        Využívání výpočetní techniky

        - internet pro registrované i neregistrované čtenáře                            ZDARMA

        Zaregistrovaní čtenáři mají přístup k počítačům po předložení čtenářského průkazu, ostatní uživatelé po předložení platného občanského průkazu.

        Ostatní         

        Tisk z vlastního flash disku                     ……………………………. 30,--Kč + cena kopie

        Ztráta čtenářského průkazu + vyhotovení nového…………………... 20,--Kč

        Vyřízení žádanky MVS                           ……………………………..  70,--Kč (poštovné) + částka dle podmínek žádané knihovny

 

Při ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu je čtenář povinen nahradit škodu některým z níže uvedených způsobů :

        - obstaráním stejného díla

        - obstaráním jiného díla podobné hodnoty – nutná předchozí domluva s vedoucí knihovny

        - uhrazením pořizovací hodnoty ztraceného nebo poškozeného materiálu

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit také pokutu …………………..40,--Kč.

 

12. Nájem a pacht  pozemků – nepodléhá DPH

        Pozemek k zahrádkářským účelům ……………………..2,-- Kč / m2/ rok

        Pozemek k sečení trávy ………………………………….0,40  Kč / m2/ rok

        Pozemek k sadovým účelům …………………………….0,20  Kč / m2/ rok

        Pozemek k ostat. účelům užívání ………………………..5,--Kč/ m2 / rok

        Pozemek k umístění přenosné dočasné stavby……..…… 5,--Kč/ m2/měsíčně

        Nájem prostor a míst k parkování vozidel ……………… cena dle rozhodnutí rady + platná sazba DPH

 

10.  Pronájem lešení

- podélník                 1,20

- příčník                    0,90

- stojky                     2,00

- zábradlí                  0,50

- žebřík                     2,00

- patky                      1,50

- lana                         2,00

- napínák                 1,50

- kladka                    3,00

- podlážky                               1,20

Sazby jsou uvedeny za kus a den. Po výpočtu bude k celkové částce připočtena platná sazba DPH.

 

 

11. Ostatní

            Pronájem sypače …………………………..200,-- Kč /hod   vč. DPH

                Pronájem párty stanu ………………………300,--Kč/den vč. DPH za 1 ks

                                                    ………………………..500,--Kč/den vč DPH za 2 ks

Stany se pronajímají pouze spolkům a organizacím působícím ve městě a na akce pro veřejnost pořádané na území města.                Pronájem neplatí organizace zřízené městem.                                          

                       

Možnost ukládání recyklovatelných složek odpadu : sklo, papír a plast do příslušných kontejnerů v majetku města

Kanceláře……………………………………………300,--Kč + platná sazba DPH

Restaurace …………………………………………..1.200,--Kč + platná sazba DPH

Ostatní živnostníci apod. ……………………………od 300,--Kč dle usnesení rady + plat.sazba DPH

 

 

 

Platnost od 1.6.2019

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí