Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Moravské kartografické centrum

Moravské kartografické centrum bylo otevřeno roku 2007 ve spolupráci města Velké Opatovice a Národního zemědělského muzea v Praze, za podpory Moravského zemského archivu v Brně a Národního technického muzea v Praze. Centrum bylo vybudováno na místě jižního křídla velkoopatovického zámku, které v r. 1973 vyhořelo. Unikátní moderní stavba je dílem prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka. Stavebně byl tento objekt realizován ve dvou etapách. V letech 1989-1992 jako Víceúčelové kulturní zařízení (zakonzervováno v podobě hrubé stavby) a v letech 2005-2007 již jako Moravské kartografické centrum.
Centrum skýtá největší expozici map a zeměměřictví v celé České republice. Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie, např. prehistorická Pavlovská mapa (na mamutím klu), Klaudyánova mapa Čech (1518), Fabriciova mapa Moravy (1569) a rukopisné mapy. Expozice je zakončena aktuálními mapami a modely krajiny.
Ústředním exponátem kartografického centra je obří reliéfní (plastická) mapa historických zemí Moravy a Slezska na ploše asi 110 m² z přelomu 19. a 20. století.
Stálá expozice je zaměřena nejen na kartografii, ale i na geodézii, fotogrammetrii a kartografickou polygrafii a zahrnuje tak celé spektrum zeměměřických oborů.

 

Otevírací doba:

duben, květen, říjen        víkendy a svátky                   10:00 – 16:00 hod.

červen – září
                                        pondělí                                zavřeno
                                        úterý - pátek                       prohlídky v 10:00 a ve 13:00 hod.
                                        víkendy a svátky                  10:00 - 16:00 hod.

Poslední prohlídka Moravského kartografického centra je hodinu před uzavřením - tj. v 15 hod.

Mimo uvedenou otevírací dobu je nutno se předem objednat na tel.č. 516 477 303 nebo 516 410 700 (pouze skupiny nad 10 osob).

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Z důvodu těchto akcí bude Moravské kartografické centrum s prohlídkou pro veřejnost UZAVŘENO

6.4. 2019 velikonoční trhy

30.5.-31.5. 2019 ZUŠ Open

23. 8. 2019 MKC bude zcela uzavřeno z důvodu přípravy Jiřinkových slavností

30.11. 2019 adventní trhy

Děkujeme za pochopení.

 

Z důvodu konání Jiřinkových slavností a mezinárodní výstavy jiřinek  - letošní téma " Včely a květiny"  ve dnech 24. a 25.8.2019 bude UPRAVENA otevírací doba a vstupné do Moravského kartografické centra a Památníku města:
Pátek 23.8.2019    PRO  VEŘEJNOST  UZAVŘENO
Sobota 24.8. – otevřeno: 9-19 hod. - Oslavy 100 let založení základní organizace Českého svazu včelařů ve Velkých Opatovicích – program: 14 hod. křest Almanachu ke 100. výročí založení včelařského spolku ve VO a okolí – v 14:15 hod. koncert Jožky Černého s cimbálovou muzikou - v15:30 hod.  koncert Malohanačky.
Neděle 25.8. – otevřeno: 9-18 hod. – program: od 14 hod. Finále soutěže MISS jiřinka - patronkou a předsedkyní poroty Kateřina Brožová - Módní přehlídka dobových oděvů salonu Dantes – po soutěži následuje hudební vystoupení Kateřiny Brožové.
Vstupné: jednodenní: kulturní program vč. výstavy jiřinek 100,-/ pouze kulturní program 80,-; dvoudenní: kulturní program vč. výstavy jiřinek 150,-; děti do 6 let a vozíčkáři zdarma.

Časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena pořadatelem akce. V případě nepříznivého počasí proběhne doprovodný program v náhradních prostorách.

 

Vstupné:

- dospělí: 60 Kč,-

- děti, studenti a důchodci: 40 Kč,-
- rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti): 160 Kč,-

V ceně vstupenky je vstup do Moravského kartografického centra a Památníku města.
V případě aktuální výstavy je platná cena aktuální výstavy.

Příplatky:

- fotografování: 30 Kč,-
- kamera: 100 Kč,-
- půjčení lupy: 80 Kč,-
- audioprůvodce: 40 Kč,-

 

Zámek 14

679 63 Velké Opatovice
tel.: 516 410 700
e-mail: kultura@velkeopatovice.cz

Mgr. Anna Kaderková - vedoucí odboru kultury
mob.: 773 149 327

Mgr. Milan Vykydal - správce expozic
mob.: 725 823 517

 

 

Nová expozice Moravského kartografického centra

Důlní měřictví, jak známo, je nauka, která se zabývá zaměřováním a zobrazováním důlních prostor a na to navazujících úloh. Náročnost a různorodost těchto prací úměrně stoupala s celkovým rozvojem hornictví a příbuzných oborů. Pochopitelně, že rychlost, přesnost a preciznost měřických prací kladly zvýšené nároky na pomůcky a přístroje používané důlními techniky - měřiči. Tyto nástroje se postupně vyvíjely a zdokonalovaly a právě na nich je velmi názorně vidět, jaký byl technický rozvoj měřické přístrojové techniky v té které době.

K nejstarším oborům vyučovaným na Vysoké škole báňské patří studijní obor důlního měřictví. Již 7. prosince 1907 byla Výnosem Ministerstva orby na Vysoké škole báňské v Příbrami úředně ustavena 'Stolice geodézie a důlního měřictví', později Katedra důlního měřictví a dnes Institut geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Právě na tomto institutu existuje velmi vzácná a poměrně málo známá sbírka historických měřických a geodetických přístrojů a pomůcek.

Sbírka vznikla na začátku dvacátého století zásluhou významné osobnosti důlního měřictví akademika Františka Čechury (1887 - 1974). Čechura v roce 1920 nastoupil na Stolici důlního měřictví a geodézie Vysoké školy báňské v Příbrami jako její přednosta a mimořádný a později řádný profesor. V letech 1945 - 1950 se stal rektorem Vysoké školy báňské, tehdy již se sídlem v Ostravě. Jeho zásluhou byla v roce 1951 na VŠB v Ostravě zřízena samostatná specializace - důlní měřictví. Na VŠB v Ostravě pracoval až do roku 1957, kdy odešel do důchodu a sbírku věnoval katedře.

Katedra důlního měřictví tuto sbírku dále spravovala, provozovala, doplňovala a našla jí důstojné prostory v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. U příležitosti 100. výročí narození akademika Františka Čechury v roce 1987 byla sbírka pojmenována po svém zakladateli.

První exponáty byly pořízeny již v roce 1896. Jedná se o výrobky firmy Tesdorpf Stuttgart, jako např. repetiční teodolit, řetězec, stolní libela a další. Nejstarším přístrojem je zrcadlový goniograf z roku 1877 firmy Müller v Terstu. Početně největší zastoupení má firma Josef a Jan Frič, Praha - celkem 43 exponátů.

Sbírka obsahuje celkem 398 položek, z toho 108 různých typů teodolitů, 15 tachymetrů a tachografometrů, 52 nivelačních přístrojů, 11 starých počítacích strojů, kompasy, pásma, topografické soupravy, vynášecí soupravy a další geodetické pomůcky různého stáří. Je zde možno na malé ploše shlédnout technický vývoj důlně měřických a geodetických přístrojů celkem 73 jemnomechanických dílen z celého světa. Část sbírek tvoří exponáty domácí výroby jako například výrobky firmy Josef a Jan Frič Praha, Srb a Štys Praha, R. M. Brandeis Praha, O. Spitra Praha. Nelze také opomenout přístroje vyráběné n.p. Meopta Praha. Zahraniční výroba je zde zastoupena firmami např. Starke a Kammerer a J. Schablass Vídeň, M. Wolz Bonn, L. Tesdorpf Stuttgart, M. Hildebrand Freiberg, Wichman Berlin, H. Morin Paříž, Watts Londýn, Wild Heerbrugg, Kern Aarau, Zeiss Jena, MOM Budapešť i výrobky z bývalého SSSR a další.

V letech 2004 a 2005 probíhala přestavba celé sbírky a její archivace včetně nového vybavení výstavního prostoru.

V roce 2014 začal Ing. Petr Fencl jednat s vedením Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava o zapůjčení části sbírky do expozice MKC.

Díky velkému pochopení vedení Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a především zásluhou vedoucího Institutu geodézie a důlního měřictví doc. Ing. Pavla Černoty Ph.D. můžeme téměř celou sbírku shlédnout i v expozici Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích.

Použito z článku

Ing. Hany Štěpánkové, Institut geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TU Ostrava

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí