Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Vaše názory a připomínky

Vážení občané, toto je prostor pro Váše názory a připomínky.

Na tyto podněty může odpovídat kdokoli, protože se jedná o prostor veřejný. Tento způsob komunikace neslouží pro vyřizování oficiální komunikace mezi Vámi a úřadem našeho města.

Děkujeme Vám za Vaše názory a připomínky, které budou sloužit pro potřeby našeho úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Od 1. června 2017 budou zveřejňovány pouze příspěvky, kde bude uvedeno jméno, příjmení a adresa bydliště autora příspěvku.

Kód
Kácení stromů (Tomáš Krejčíř Jubilejní 415 Velk&# | 4/18/2018 10:04:04 PM)
Když jsem četl tuším ve Zpravodaji seznam kácení stromů tak o likvidaci smrků u MŠ jsem si myslel, že jde o překlep. Dnes jsem zjisti, že jsem se mýlil. Ať už o kácení rozhoduje kdokoliv - nemám ponětí kdo - ale porazit zdravý vzrostlý a nikoho neohrožující smrk, nebo smrky to je barbarství. Stále se hovoří o zhoršující se životním prostředí, ale stromy se ve městě vesele kácí............. Předpokládám, že zeleň u MŠ musí ustoupit parkovišti. Jiný důvod mě nenapadá, prohlížel jsem si pařez a strom je naprosto zdravý!
Na odpovědi netrvám, protože ta strom nenahradí.
Knihobudka (Petra Přichystalová, Hliníky 515, Velk&# | 4/18/2018 2:01:14 PM)
Dobrý den, nezapojí se město do projektu "Knihobudka"?
Děkuji za odpověď.
Kácení stromů (Jarda Axman ml. , Dlouhá 282 Velké Opat | 4/17/2018 9:17:25 PM)
Prosím všechny zastupitele, aby se na chvilku zamysleli, zda strom u 1. mš bylo opravdu nutné skácet ......
http://www.opatovice.net/privat/strom.avi
Děkuji.
Jarda Axman ml.Kácení stromů (Jana Kovářová, Jubilejní 403, 67963 | 2/23/2018 5:11:00 PM)
Dobrý den, všichni jsme jistě zaznamenali kácení stromů v našem městě. Nevidíme to mnozí rádi. Jistě k tomu máte pádné důvody. Ráda bych se zeptala, kdy můžeme počítat s obnovou zeleně - výsadbou nových stromů.
RE: Kácení stromů (Ing. Jan Šafář, vedoucí THO MěÚ | 2/27/2018 8:51:10 AM)
Vážená paní Kovářová, ve většině případů dochází ke kácení stromů z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, z důvodu nevhodné velikosti koruny stromu daného kultivaru v bytové zástavbě, a tím pádem z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku. Nové výsadby jsou plánované v průběhu několik let, a především dle plánovaných investičních akcí. Výsadbu nové zeleně nebudeme provádět na místech, kde víme, že se budou provádět výkopové a jiné práce, aby nebyla nová zeleň poškozena. V letošním roce bude zrealizována výsadba zeleně v zámeckém parku dle připraveného projektu. Bližší informace Vám sdělíme přímo na úřadu města, Odbor technicko – hospodářský.
pomoc při zimní údržbě. (Zdeněk Živný,Ed. Ušela 303,67963 Velké O | 2/16/2018 11:21:54 AM)
Dobrý den,
chci se připojit k výzvě pana tajemníka k pomoci občanů při uklízení sněhu na chodnících v majetku města.Mám dotaz ohledně bezpečnosti.Jestliže si při tom přivodím úraz a nebo způsobím úraz jiné osobě,jak se v takovém případě bude postupovat s odškodněním.
Za odbornou odpověď předem děkuji.

S pozdravem
Zdeněk Živný
RE: pomoc při zimní údržbě. (Břetislav Strnad, tajemník | 2/19/2018 10:05:05 AM)
Dobrý den, Jestliže si přivodíte úraz při odklízení sněhu na chodníku před domem, nebo způsobíte úraz (škodu) jiné osobě, řešíte si tuto situaci samostatně ze své úrazové nebo odpovědnostní pojistky. Město nemůže ze své pojistky řešit situace tohoto typu, protože v tomto případě není viníkem škodní události. Občan, který dobrovolně uklízí chodník, není v pracovněprávním vztahu vůči městu a nemůže být odškodněn. Pokud tento občan způsobí škodu jinému, je to opět na jeho odpovědnosti, byť napomáhá městu k lepší schůdnosti chodníků.
Pokud jste ale chtěl dotaz namířit na situaci, že si způsobíte úraz při běžné chůzi na chodníku, řeší se vše samozřejmě prostřednictvím města, které je na tyto situace pojištěno. Nicméně je třeba říci, že ne vždy pojišťovna vyhoví nárokům poškozeného. Odpovědnost za škodu se řídí obecně platným právním předpisem. Odpovědnost za škodu v souvislosti se závadou ve schůdnosti je upravena v §26 a 27 Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde je uvedeno : “ závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům“ a dále „ vlastník komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit“.
Nejvyšší soud ČR v rámci sjednocování soudní praxe přijal právní názor k odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících. Svým rozhodnutím poměrně striktně určil, kdy existuje možnost dosáhnout odškodnění. Pokud totiž chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže odškodnění očekávat.
Nejvyšší soud dospěl k tomuto názoru na základě sporu občana z Ostravy (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008), který kolem třetí hodiny ranní utrpěl úraz na neposypané místní komunikaci a žaloval majitele chodníku o bolestné. Podle soudu chodec věděl, v jakém stavu je chodník a bylo prokázáno, že věděl o namrzlém stavu a mohl tedy předvídat, že chůze na takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost. Navíc v této noční době, kdy teplota klesla pod bod mrazu, ani nebylo v silách majitele chodníku námrazu odstranit.
Odškodnění by tedy chodec mohl očekávat pouze v případě, že dojde k nečekané změně, kterou nemohl předpokládat (například dojde k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní v ledovku) a účinně na ni reagovat. Pokud totiž vstupuje na chodník, který nese znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této situace, která je mu předem známa a té přizpůsobit pohyb a své chování.
Pokud by se komukoliv stal úraz na chodníku v majetku města, může se obrátit na Finančně správní odbor MěÚ Velké Opatovice, kde mu tuto problematiku vysvětlí a poučí jej, co vše je k odškodnění zapotřebí.
Stavební pozemky (Jaroslav Vetchý, Šebetov 35 | 1/11/2018 6:20:41 PM)
Dobry den, kdy budou pripraveny nove stavebni pozemky ve Velkych Opatovicich a jaka bude priblizne cena? Dekuji
RE: Stavební pozemky (Břetislav Strnad, tajemník | 1/17/2018 7:40:56 AM)
Dobrý den,
stavební pozemky pro rodinné domy v lokalitě RD Hliníky jsou ve fázi zpracování projektové dokumentace na inženýrské sítě. Ceny pozemků tudíž ještě nejsou známé.
V současné době je vypracovaná studie, která obsahuje situační návrh na 18 parcel pro rodinné domy. Pokud budete mít zájem se seznámit s touto studií, obraťte se na Odbor výstavby Městského úřadu Velké Opatovice, kde Vám budou zodpovězeny i další případné dotazy týkající se této problematiky.
RE: Stavební pozemky (Jaroslav Vetchý, Šebetov 35 | 1/23/2018 10:02:14 AM)
Dobry den, dekuji. Kdyz je to ve fazi zpracovani, vite priblizne rok, kdy bude mozne odkoupit si stavebni pozemek? Dekuji
RE: Stavební pozemky (Břetislav Strnad, tajemník | 1/29/2018 11:10:50 AM)
Dobrý den,
k dnešnímu dni mohu jen zopakovat sdělení, které jsem Vám poskytl 17.1.2018 s tím, že termín prodeje pozemků nebude se vší pravděpodobností zahájen v roce 2018.
Stop solení!! (Zuzana Smékalová, Nádražní, Ve | 12/17/2017 10:44:00 AM)
Nevidím jediný pádný důvod k tomu, aby se nadále pokračovalo v navyšování solení v naší obci, zatímco v jiných obcích se snaží od této metody ustupovat, my solíme čím dál víc. Například na naší ulici při sebemenším poprašku už se jede a už se solí. Snad stačí sníh jenom odmést, snad každý člověk, který si umí najít informace třeba na netu o dopadech solení na životní prostředí by se měl zamyslet nad tím, proč si ještě zbytečně víc škodit. Ani legislativa takové množství vyloženě nepřikazuje, je to věc každé obce, jako třeba info na tomto odkazu https://www.okolobytu.cz/clank y/zimni-uklid-chodniku-ci-je-t o-povinnost-a-kdo-nese-vinu-za -uraz
RE: Stop solení!! (Zdeněk Živný,Ed. Ušela 303,67963 Velké O | 1/3/2018 9:18:48 PM)
Dobrý den,
také se přikláním k Vašemu názoru nadměrnému solení v našem městě.Každý kdo má zájem , tak si snadno zjistí co sůl způsobuje na majetku města a životním prostředí.Již při sebemenším popražku sněhu jsou chodníky a komunikace zasypávany solí,kdy při součastné mírné zimě je na komunikacích více soli než sněhu.Ale co na Vašem příspěvku je až zarážející,že nikdo z MU Vám nedokáže dát relevantní odpověď.Že by byl Přívětivý úřad jen pro úřad.
RE: RE: Stop solení!! (Kateřina Gerbrichová, starostka, Mlýn 70 | 1/4/2018 12:47:44 PM)
Vážený pane Živný, příspěvek paní Smékalové je prezentace vlastního názoru na problematiku používání posypové soli při zimní údržbě, které nekončí žádnou otázkou či žádostí o vyjádření.

Jestli Vás tato problematika zajímá, zasílám Vám vyjádření: Zimní údržbu na komunikaci na ulici Nádražní provádí její majitel, tj. Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic. Město Velké Opatovice zabezpečuje zimní údržbu pouze na vyhrazeném páse pro chodce, aby zabezpečilo jejich bezpečnost.
Město Velké Opatovice provádí zimní údržbu na svých komunikacích dle Plánu zimní údržby, a to těmito způsoby: shrnování, zametání, posyp posypovým materiálem (písek, kamenná drť, piliny, posypová sůl). Výběr posypového materiálu se volí dle aktuální hydrometeorologické situace a vyhodnocení pověřenými pracovníky. Při použití posypového materiálu se vždy posuzuje míra dosaženého výsledku, tj. bezpečnost pro účastníky na komunikacích a míra efektivity a účinnosti vynaložených sil a prostředků.

RE: RE: RE: Stop solení!! (Zdeněk Živný,Ed. Ušela 303,67963 Velké O | 1/30/2018 9:30:35 PM)
Vážená paní starostko,velice děkuji za Vaší odpovědˇ, ale musím některé Vaše údaje upřesnit.Také jsem očekával odpovědˇodpovědného úředníka za tuto oblast a ne vrcholového představitele vedení města.

V obou diskuzních příspěvcích , tak jak jsem si ověřil , nešlo o komunikaci ulice Nádražní v majetku Jihomoravského kraje , ale komunikace města Velké Opatovice jako celku.
Ještě před podáním příspěvku jsem si Plán zimní údržby našeho města také přečetl, ale i plány jiných měst.V obou příspěvcích šlo o upozornění na skutečný stav a ne co je na papíře. V obou případech se také kritika netýká pracovníků, kteří fyzicky vykonávají zimní údržbu, ale spíše o organizaci řízení postupu zimní údržby.
Velice si vážím takových občanů, kteří svůj názor dovedou veřejně prezentovat ,což si myslím, že je jen ku prospěchu rozvoje našeho města.
S pozdravem
Zdeněk Živný
poděkování (Jiří Kopecký, Zádvoří 153, Vel | 12/8/2017 11:26:06 AM)
Děkuji za bleskurychlé vyřešení "utopeného" uzávěru na plyn na silnici v Zádvoří,kde každé projíždějící auto rozstřikovalo vodu na zeď. Žádal jsem o to od roku 2013 asi všechny zodpovědné úředníky a minulý týden bylo provedeno.Super! Díky hlavně Jardovi Bártovi, který podle mých informací s tím konečně pohnul. Víc takových lidí !!!
RE: poděkování (Zdeněk Živný,Ed. Ušela 303,67963 Velké O | 1/3/2018 9:23:53 PM)
Dobrý den,
taky chci tímto poděkovat vedení města,kdy po roce a půl po nahlášení došlo k opravě propadlé komunikace na ul. Ed. Ušela.
Hřbitov 30.10. 08,00 hod. (Dospiva Pavel, Hliníky 517, V.O. | 11/3/2017 11:16:15 AM)
Dobrý den,
zajímalo by mě proč nebyl ve stanovenou hodinu otevřen hřbitov- čekalo nás tam asi 10....
RE: Hřbitov 30.10. 08,00 hod. (Břetislav Strnad, tajemník | 11/6/2017 9:24:04 AM)
Dobrý den,
od brzkého rána 30.10.2017 se pracovníci města prioritně věnovali likvidaci následků nedělní vichřice. Po té byla provedena kontrola dřevin na hřbitově a ten byl pro veřejnost opět otevřen. Za toto omezení se dotčené veřejnosti omlouváme.
RE: RE: Hřbitov 30.10. 08,00 hod. (Dospiva Pavel, Hliníky 517, V.O. | 11/6/2017 1:24:30 PM)
Minimálně tam mělo být na báně oznámení o této situaci a lidé, by to určitě pochopili. To byla otázka 5 minut.
S pozdravem
Dospiva Pavel
K dotazu pana MELKU k dopravní obslužnosti (Ing. Karel Vystavěl, M. Mikuláše 757, Jev | 10/25/2017 10:17:04 AM)
Dobrý den.
1) VYDOS skutečně končí k 31. 12. 2017 - z odpověďi a řádek pana tajemníka z V. O. nevyplývá, že by město V. O. o tomto spoji do OL aktivně jednalo ( ale možná se mýlím )
2) na nejasné odpovědi odpovím jasněji: tento spoj bude provozován společností ARRIVA - v jiném rozsahu, podobě a za jiných podmínek
3) jsem ( jako občan ) v aktivním zájmu a aktivních, účinných krocích pro provozování tohoto spoje Z a DO Jevíčka/Olomouce
4) jako praktik uvádím FAKT, že kdyby se těmto věcem ponechal volný průběh, asi by to dopadlo jako se spoji na PRAHU a následně H. K.
5) možná by Vám na požádání některé aktuální informace sdělil pan Miloš Kučírek z Boskovic, který se o provozování BUSových spojů aktivně zajímá
6) o této problematice jsem s ním poměrně rozsáhle hovořil dne 24. 10. 2017 ( jeho INFO však nenahrazuje oficiální stanoviska )
Jsem s pozdravem všem uživatelům " ohrožených " BUSových spojů. Občan Ing. Karel Vystavěl - Jevíčko
dopravní obslužnost (Lukáš Melka, Velké Opatovice | 10/23/2017 7:19:22 PM)
Dobrý den,
Ke konci roku 2017 má dojít k ukončení autobusových linek do Olomouce. Bude probíhat ze strany města nějaké jednání s kraji o zachování tohoto spojení do Olomouce?
Děkuji za odpověď.
RE: dopravní obslužnost (Břetislav Strnad, tajemník | 10/24/2017 11:21:56 AM)
Dobrý den,
na základě Vašeho dotazu byli požádáni o vyjádření k této problematice zástupci spol. VYDOS BUS a.s., která toto dopravní spojení dosud zajišťuje.
Vyjádření:
Licence na linky 710913 a 710914 / Velké Opatovice-Olomouc/ končí 31.12.2017. V Olomouckém kraji proběhlo výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti této oblasti v rámci Integrovaného dopravního systému.
Od 1.1.2018 zajišťuje dopravu jiná dopravní společnost.
Více informací o jízdních řádech a dopravě cestujících Vám určitě poskytne KIDSOK Olomouckého kraje.

S pozdravem

Tajovská Jana
VYDOS BUS a.s.
Boskovice
kontejner (Petra Přichystalová, Hliníky 515, Velk&# | 10/5/2017 2:40:14 PM)
Dobrý den,
prosím o informaci, zda by nebylo možné na sídliště Hliníky umístit nějaký kontejner na objemnější odpad. Obyvatelé staví ke kontejnerům a popelnicím odpad ze dřeva, železa a objemný elektroodpad a svozová služba jej nechává ležet na místě, protože nespadá do odpadu komunálního. Nyní se např. u kontejnerů na plast objevila stará televize... Děkuji za odpověď.
RE: kontejner (Břetislav Strnad, tajemník | 10/9/2017 7:58:52 AM)
Dobrý den,
v současné době se nepočítá s doplňováním stanovišť na separovaný odpad ve městě o kontejnery na velkoobjemový odpad. Tento odpad, včetně odpadů typu elektro, dřevo, kov aj., má možnost veřejnost ukládat na vyhrazených místech ve městě. Více informací: http://www.velkeopatovice.cz/ukladani-domovnich-odpadu-uprava-k-1-5-2015-1/
Pokud občané své odpady odkládají mimo vyhrazená místa, konají tak v rozporu s příslušnými pravidly a mohou byt za toto postihováni.
Osvětlení ulice Pod Straznici (Dosedla Ladislav Pod Strážníci 410 Velk | 10/1/2017 7:28:20 PM)
Uz nejméně týden nesvítí světla na výše uvedené ulici,třeba zajistit co nejdříve opravu.Dekuji
RE: Osvětlení ulice Pod Straznici (Břetislav Strnad, tajemník | 10/2/2017 12:12:27 PM)
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, o problému víme, na odstranění poruchy se pracuje.
Prohlížeč Google (Roma Dočekal Moravská 72 40747 Varnsdorf | 7/1/2017 8:13:29 PM)
Upozorněte provozovatele Googlu na zavádějící omyl - špatně fungující odkaz. Na vaše stránky se dostane člověk omylem, když hledá jiné informace ***

Kde a kolik žije v ČR lidí s Vašim přijmením nebo jménem
www.velkeopatovice.cz/kde-a-kolik-zije-v-cr-lidi-s-vasim-prijmenim/
Kde a kolik žije v ČR lidí s Vašim přijmením nebo jménem.
RE: Prohlížeč Google (Autorizovaná odpověď: Břetislav Strnad, tajemník | 7/2/2017 6:47:17 PM)
Děkujeme za upozornění, budeme se snažit sjednat nápravu.
Upozornění (Jaroslav Kopecký | 5/31/2017 10:46:51 PM)
Dne 4.března t.r. jsem doporučil administrátorovi webových stránek vypracovat a zveřejnit pravidla pro zveřejňování příspěvků, neboť jsem nejen já považoval formu i obsah některých diskuzních příspěvků za nedůstojné webových stránek města. Pokud těmito pravidly má být zveřejňování příspěvků pod jménem, příjmením a bydlištěm autora, tak tento přístup se dá nazvat jen „ ode zdi ke zdi “. Jestli chce tímto způsobem město utlumit tuto diskuzi, tak se mu to jistě podaří. Popravdě jsem se zatím nikde nedočetl ani neslyšel, co městu diskuze přinesla a přináší a za co tedy v poslední větě úvodu této rubriky děkuje, takže vlastně o nic nejde. Možná by nebylo od věci, kdyby se někdo z úřadu v tomto smyslu vyjádřil.
Teď k vlastnímu „UPOZORNĚNÍ“.
1.Není z něj zřejmé, zda chce město jen znát osobní údaje osoby před zveřejněním jejího diskuzního příspěvku pro svoji potřebu a vlastní příspěvek bude zveřejněn již pod iniciály jména a příjmení tak, jak se to děje při anonymizaci jmen občanů, kterým pronajímá např. majetek ve vlastnictví města apod. Pokud by tomu tak nebylo, nejsem si jist zda by to obstálo při případném sporu.
2.Jakou město bude mít jistotu, že uvedené jméno, příjmení a adresa bydliště jsou pravdivé. Nevím, zda má město běžně přístup do registru obyvatel, aby si údaje zkontrolovalo. I pokud by tomu tak bylo, zabere to jistý čas a jak jsem slyšel, pracovníků na úřadu je málo. Pokud bude někdo uvádět opakovaně příspěvky se smyšlenými adresami, tak to bude o tom kdo to déle vydrží. Navíc údaj „adresa bydliště autora “ je adresa kde autor v době psaní příspěvku právě bydlí nebo se zdržuje? V registru obyvatel je zcela jistě stejný údaj jako v občanském průkaze a to je „trvalý pobyt“ a tento údaj město po autorovi příspěvku nevyžaduje.
3.K čemu je městu adresa bydliště autora, když uvede ať skutečnou nebo smyšlenou adresu v zahraničí popřípadě i jméno.
4.Jak by řekl náš současný premiér Bohuslav Sobotka, „bylo to šito horkou jehlou“.
Žádné návrhy jak tuto věc řešit neuvádím, předpokládám, že byrokrati města to umí.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme