Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Podpora „Rekonstrukce silnice II/372 Velké Opatovice – Chlum“.

Vážení, vedení města Velké Opatovice podporuje investiční akci Jihomoravského kraje:

„Rekonstrukce silnice II/372 Velké Opatovice – Chlum“.

 

Svými podpisy je možné tuto investiční akci podpořit:   ZDE

Popřípadě můžete tuto výzvu o podporu distribuovat dalším pro její podporu.

 

         Vedení města tuto silnici považuje za velmi důležitou pro dopravní obslužnost našeho města
a okolních měst a obcí. Tato silnice je také velmi využívána občany z Jevíčka a okolí z Pardubického
kraje. Provoz na této silnici je velmi důležitý pro dopravní obslužnost a pro složky IZS. Proto je, dle
našeho názoru, naprosto nutné, aby tato silnice získala rekonstrukcí takové parametry, které budou
zajišťovat pro všechny občany a účastníky provozu bezpečnost na této komunikaci. Jedná se nejen
o technické parametry vozovky, které nesplňují současné normy pro provoz vozidel na komunikacích,
ale je také nebezpečná právě vzrostlými lipami, které rostou přímo v krajnici vozovky a jejich špatný
zdravotní stav je dělá pro účastníky provozu velmi nebezpečné (padající části stromů přímo do
vozovky).

        Vedení města Velké Opatovice se velmi intenzivně zabývalo tímto projektem s ohledem na
zachování lipové aleje. Jednostranné kácení je z našeho pohledu nutné řešení s minimálním dopadem
na životní prostředí při realizaci této investiční akce tak, aby byly plněny technické parametry silnice.
Jsme rádi, že projekt řeší i obnovu této lipové aleje, tedy novou výsadbu lip tak, aby do budoucna
byla alej opět funkční jako celek.

        Vedení města Velké Opatovice si uvědomuje, že celý projekt je také velmi složitý i z důvodu
financování z dotací z EU, které Jihomoravský kraj na tuto investiční akci získal. Vedení města tento
investiční záměr Jihomoravského kraje jednoznačně podporuje a je velmi rádo, že se po mnoha letech
podařilo tento dlouho slibovaný a plánovaný projekt dotáhnout k realizaci díla.

Děkujeme!

S pozdravem

 

Ing. Kateřina Gerbrichová

starostka města

Město Velké Opatovice

www.velkeopatovice.cz

Tel.: 516 477 321

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí