Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Poplatek za domovní odpady v roce 2020

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2020 se nemění (je stejný jako v letech 2017, 2018, 2019) a činí 540,- Kč na fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Zastupitelstvo Města Velké Opatovice schválilo na svém zasedání dne 11.12.2019 novou Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Splatnost poplatku se mění, úhrada poplatku nejpozději ke dni 30.9. příslušného kalendářního roku.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí