Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Prodloužení platnosti řidičských průkazů v zemích Evropské unie o 10 měsíců

S účinností od 6. 3. 2021 dochází ve všech členských státech k prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 až do 30. 6. 2021, o 10 měsíců.
 
V říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, kterým stanovilo, že se na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti, kterým skončila, nebo teprve skončí platnost v období od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021, pohlíží na území České republiky jako na platné po dobu 6 měsíců nad rámec jejich platnosti. V letošním roce však Evropský parlament a Rada EU reagovaly na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 a na podněty jednotlivých členských států Evropské unie, včetně České republiky a schválily nařízení ze dne 16. 2. 2021, kterým s účinností od 6. 3. 2021 dochází ve všech členských státech k prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 až do 30. 6. 2021, o 10 měsíců.
 
Prodloužení platnosti se týká mimo řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče také harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály) o dalších 10 měsíců. Nařízení Evropské unie tak nahrazuje stanovisko Ministerstva dopravy, nejen kvůli aplikační přednosti evropského práva, ale i svou časovou a územní působností.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí