Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

ČTEME. ČTEME? ČTEME!

Elektronická výstava, která seznamuje veřejnost s historií čtenářských výzkumů u nás.

Výstava seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem.  V České republice je tradice čtenářských výzkumů bohatá, první zkoumání tohoto druhu byla prováděna již ve 20. letech 20. století. Naše výstava je však zaměřena na výzkumy uskutečněné až po roce 2000. Jejich výsledky ukazují mnoho zajímavého, například zaměření české čtenářské populace nebo důvody, proč čteme či nečteme, a také vývoj těchto jevů v čase. Autoři výstavy vyzdvihují význam rodiny ve výchově k budoucímu čtenářství a dobrým čtenářským návykům. Zaměřují se také na roli knihoven, škol a knižního trhu. Čtení je láska na celý život – někdy jen pro některé z nás, ale rozhodně všechny celým životem provází.

Kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A., čerpal data použitá pro účely výstavy z těchto výzkumů: Výzkum čtenářů a čtení v ČR (uskutečnil se v letech 2007, 2010, 2013 a 2018) a Výzkum čtení dětí a mládeže v ČR (proběhl v letech 2013/2014, 2017).

První zmíněná oblast výzkumů byla zaměřena na populaci ČR starší 15 let.
V roce 2007 se průzkum týkal čtení a vztahu českých čtenářů ke čtení, v roce 2010 byl detailněji zaměřen na čtení beletrie a vztah mezi čtením a internetem (digitální sférou), roku 2013 byl zkoumán knižní trh. Výzkum Internetoví Češi jako čtenáři z roku 2016 se zabýval vztahem českých čtenářů k e-knihám a konečně v roce 2018 byl průzkum zaměřen na čtenářskou socializaci, tj. čtení v rodině, vliv školy a knihovny.

Druhá oblast průzkumů byla zaměřena na děti a mládež.
Předmětem zkoumání byla četba knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení.

V roce 2013 se průzkum České děti jako čtenáři zaměřil na vztah dětí ke knihám a knihovnám; cílovou skupinou byly děti ve věku 9–14 let.

Roku 2017 byl průzkum České děti a mládež jako čtenáři zaměřen na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení. Cílové skupiny byly: kategorie 6–8 let (nejmenší školní děti) a jejich rodiče, 9–14 let (starší školní děti), 15–19 let (mládež).

Výstavu si můžete prohlédnout na odkazu viz níže.

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí