Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Ztráty a nálezy

 

Všeobecné informace

 

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost nový zákon č.  89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dle ustanovení zákona platí:

 

§ 1051
Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

 

§ 1052
(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.


 

§ 1057
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
(2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému

Nalezenou věc je možné v rámci pracovní doby odevzdat popř. vyzvednout na Městském úřadě Velké Opatovice, Zámek 14, finančně správní odbor, dveře číslo 3. Kontakt : pokladni@velkeopatovice.cz

 

 

 

Seznam nalezených věcí:

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 2/2021

Popis: mobilní telefon

Nalezeno: ul. Pod Strážnicí 

Datum nálezu: 5.6.2021

Předáno majiteli:  

 

Chytrý náramek-hodinky

Číslo nálezu: 1/2021

Popis: chytrý náramek-hodinky

Nalezeno:  svah před budovou MěÚ 

Datum nálezu: 30.4.2021

Předáno majiteli:  

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 4/2020

Popis: mobilní telefon

Nalezeno:  Hliníky

Datum nálezu: 8.9.2020

Předáno majiteli:  

 

Plastový kufr s příklepovou vrtačkou

Číslo nálezu:  3/2020

Popis:  plastový kufr s příklepovou vrtačkou

Nalezeno:  u kulturního domu v obci Bezděčí

Datum nálezu:  21.7.2020

Předáno majiteli:  

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 2/2020

Popis: mobilní telefon

Nalezeno:  lesopark Strážnice

Datum nálezu: 21.6.2020

Předáno majiteli:  30.6.2020

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 1/2020

Popis: mobilní telefon

Nalezeno:  nám. Míru

Datum nálezu: 6.5.2020

Předáno majiteli:  

 

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 7/2019

Popis: dálkový ovladač na vrata

Nalezeno:  zámecký park

Datum nálezu: 4.12.2019

Předáno majiteli: 

 

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 4/2019

Popis: mobilní telefon

Nalezeno:  hřiště TJ  SOKOL

Datum nálezu: 18.9.2019

Předáno majiteli:

 

Malá  hotovost

Číslo nálezu: 3/2019

Popis: malá hotovost

Nalezeno:  zámecký park 

Datum nálezu: 30.3.2019 

Předáno majiteli:

 

Dámská peněženka

Číslo nálezu: 2/2019

Popis: dámská peněženka

Nalezeno:  křižovatka ulic K Čihadlu a Pod Strážnicí

Datum nálezu: 26.1.2019

Předáno majiteli:

 

 

Pohár za 1. místo

Číslo nálezu: 1/2019

Popis: pohár za 1. místo

Nalezeno: v zámeckém parku

Datum nálezu: 6.1.2019

Předáno majiteli:

 

 

Cyklistická helma

Číslo nálezu: 12/2018

Popis:  cyklistická helma

Nalezeno: lavička na autobusovém nádraží ve Velkých Opatovicích

Datum nálezu: 26.10.2018

Předáno majiteli:

 

 

Jízdní kolo

Číslo nálezu: 11/2018

Popis: skládací kolo

Nalezeno: za budovou bývalého veřejného WC zámecký park

Datum nálezu: 12.10.2018

Předáno majiteli:

 

 

Hodinky

Číslo nálezu: 10/2018

Popis: pánské digitální hodinky

Nalezeno: přechod pro chodce Horensko

Datum nálezu: 17.9.2018

Předáno majiteli:

 

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 09/2018

Popis: mobilní telefon Lenovo

Nalezeno: v trávě v zámeckém parku u Městského úřadu

Datum nálezu: 17.9.2018

Předáno majiteli:

 

 

Mobilní telefon

Číslo nálezu: 08/2018

Popis: mobilní telefon Honor

Nalezeno: na chodníku u Sokolovny

Datum nálezu: 3.8.2018

Předáno majiteli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí