Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může občan získat ověřený výpis ze čtyř základních registrů:

1) katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví
2) obchodního rejstříku
3) živnostenského rejstříku
4) rejstříku trestů

Co poskytuje Czech POINT?
Každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující ověřený výpis. Z výše uvedeného vyplývá, že osoba žadatele není povinna předkládat průkaz totožnosti.

1) Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání každé první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč a částkou 50,- Kč za každou další i započatou stránku (1). Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výpis zpoplatněn, jak je uvedeno výše. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2) Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je každá první strana výpisu zpoplatněna částkou 100,- Kč a každá další i započatá strana částkou 50,- Kč.

3) Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je každá první strana výpisu zpoplatněna částkou 100,- Kč a každá další i započatá strana částkou 50,- Kč.

4) Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11, odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v České republice. Celý výpis je zpoplatněn částkou 50,- Kč (2).

Na Městském úřadu ve Velkých Opatovicích lze požádat o ověřené výpisy již od 2. ledna 2008. Ověřené výpisy z katastru nemovitostí budou vydávány v kanceláři odboru výstavby, paní Hana Vašíčková. Výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku a dále Rejstříku trestů budou vydávány u pracovnice matriky, paní Hana Ševčíková nebo na sekretariátu starosty a tajemníka, paní Jitka Látalová

1) dle ustanovení čl. III zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2005 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2008).

2) dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí