Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název
    Město Velké Opatovice, Městský  úřad Velké Opatovice  
    (město Velké Opatovice + místní části Bezděčí, Brťov, Korbelova Lhota,
     Svárov, Velká Roudka)

2. Důvod a způsob založení
     Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura
    K nahlédnutí na : www.velkeopatovice.cz   / Městský úřad – Organizační řád

    / nebo v úředních hodinách na   MěÚ Velké Opatovice

4. Kontaktní spojení
     Adresa: 679 63 Velké Opatovice, Zámek 14
     Tel.: 516 477 321

     Datová schránka : 8nZban3

     E-mail: mesto@velkeopatovice.cz
     Web: www.velkeopatovice.cz

5. Případné platby můžete poukázat
     KB Boskovice, č.ú. 19-4879770257/0100

6. IČO
     00281247

7. DIČ
     CZ 00281247

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

     Lze získat na MěÚ Velké Opatovice nebo na adrese: https://www.velkeopatovice.cz/mesto/rozpocet/ 

9. Žádosti o informace

  • Místo – MěÚ Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
  • Způsob - ústně (osobně či telefonicky), písemně (individuální podání, na formuláři zpracovaném MěÚ, elektronickou poštou,  prostřednictvím Internetu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

  1. Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese MěÚ Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, prostřednictvím podatelny, datové schránky nebo na e-mailovou adresu : sekretarka@velkeopatovice.cz  nebo na mesto@velkeopatovice.cz
  2. Rozhodnutí lze převzít osobně v sídle povinného subjektu. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou nebo elektronicky.
  3. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti je Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Zastupitelstvo Města Velké Opatovice. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zákona 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

11. Opravné prostředky

  1. Odvolání se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 500/2004 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem čís. 500/2004 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře
      Formulář "Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb." lze

      získat na  MěÚ Velké Opatovice nebo v elektronické podobě ZDE Word
      nebo ZDE PDF

13. Návody po řešení nejrůznějších životních situací
      (úvodní webová stránky města - www.velkeopatovice. cz + odkaz Městský

       úřad - Cesta k bezpečí - jak se zachovat při mimořádné události).

14. Nejdůležitější předpisy
      Vyhlášky a nařízení :

Všechny platné vyhlášky jsou k nahlédnutí na : www.velkeopatovice.cz   / Městský úřad – Přehled platných vyhlášek města / nebo na MěÚ Velké Opatovice v úředních hodinách.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
      viz sazebník poplatků

16. Seznam organizací,
      Příspěvkové organizace :

Základní škola Velké Opatovice

Pod Strážnicí 499
tel.: 516 498 913 (ředitelství)
tel.: 516 498 911 (kancelář), 516 498 915 (fax)
tel.: 516 498 938 (školní jídelna)

Ředitelka školy: Mgr. Karin Petrželková

e-mail : reditel@zsvelkeopatovice.cz

nebo  e-mail: zsvop@zsvelkeopatovice.cz

www.zsvelkeopatovice.cz

1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

3 třídní mateřská škola
kapacita školy - 72 dětí
Mgr. Alena Javůrková - ředitelka
tel. 516 477 441

http://www.1msvelkeopatovice.cz

e-mail : skolka1@velkeopatovice.cz


2. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

4 třídní mateřská škola
kapacita školy - 120 dětí
8.3.2002 přijata do sítě projektu Zdravá mateřská škola
Blanka Langerová - ředitelka
tel. 516 477 384
www.2msvelkeopatovice.cz

e-mail : 2.msopatovice@tiscali.cz

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  
       Lze ji  získat i na MěÚ Velké Opatovice

Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí