Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Fond rozvoje bydlení 2023

Město Velké Opatovice poskytuje bezúročné půjčky na opravy domů a bytů

Dle Směrnice Města Velké Opatovice č. 37) O fondu rozvoje bydlení města Velké Opatovice, poskytuje město půjčky k financování oprav a modernizaci bytových a rodinných domů a bytů ve městě.

Půjčky lze poskytnout fyzickým osobám, které jsou vlastníky bytových a rodinných domů a bytů postavených v katastrálním území města Velké Opatovice, dále je lze poskytnout společenstvím vlastníků bytových jednotek nebo bytovým družstvům. Prostředky z Fondu rozvoje bydlení v roce 2023 bude město poskytovat půjčky na účely, které by mohly vést k energetickým úsporám bytů a domů:

 

Poř.č.

Účel

Max. výše půjčky/úvěru

1.

Obnova střechy (krytiny i rekonstrukce) starší 10 let

do 150 tis. na dům nebo č.p.

2.

Obnova fasády případně zateplení

do 100 tis. na 1 byt /dům dle počtu bytových jednotek

3.

Vybudování nebo rekonstrukce WC, koupelny

 

do 70 tis. na 1 byt

4.

Změna způsobu vytápění – na plynové, elektrické, tepelná čerpadla

do 60 tis. na 1 byt/dům dle počtu bytových jednotek

5.

Výměna oken a vstupních dveří

do 50 tis. na 1 byt/dům dle počtu bytových jednotek

6.

Zřízení solárních termických nebo fotovoltaických systémů

do 150 tis. na dům nebo č.p.

7.

Zřízení domácí ČOV v případě nemožnosti napojení na veřejnou kanalizaci

do 80 tis. na dům nebo č.p.

Pozn.:
Rodinným domem se rozumí dům s max. 3 bytovými jednotkami.
Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více bytovými jednotkami.

 

V případě, že je určena max. výše půjčky/úvěru na 1 byt nebo dům dle počtu bytových jednotek, je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí, který dokládá počet bytových jednotek nebo sdělení stavebního úřadu o počtu zkolaudovaných bytových jednotek.

Lze kumulovat max. 2 účely na jeden objekt. Lze poskytovat max. 50% celkových nákladů na jednotlivé účely, ne však více, než je max. výše půjčky. Maximální výše půjčky pro fyzické osoby je 150.000,--Kč, pro právnické osoby 450.000,--Kč. Žadatel doloží celkové náklady předběžným rozpočtem akce s určením nákladů na materiál, práce nebo položkovým rozpočtem.

      Žádosti je možné získat na Odboru finančně správním Městského úřadu ve Velkých Opatovicích nebo na webových stránkách města (http://www.velkeopatovice.cz/mesto/fond-rozvoje-bydleni/ )  stejně jako všechny dokumenty, které se k problematice FRB vztahují. Termín pro odevzdání je 31. březen 2023.  Žádosti, které budou odevzdány po tomto termínu, nebo které nebudou formálně úplné a správné, nebudou zařazeny do výběrového řízení!

Rada města schválila na svém jednání dne 9. ledna 2023 následující „Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení na půjčky FRB na rok 2023“:

  1. Žádosti je možné podávat v termínu od 14. 02. 2023 do 31. 03. 2023. Každá žádost bude opatřena razítkem doručení a zařazena v pořadí, dle data doručení.
  2. Částka k rozdělení je v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 1.200.000,--Kč.
  3. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude přesahovat částku k rozdělení, jednotlivé žádosti se mohou krátit.
  4. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude nižší než částka k rozdělení, může rada města rozhodnout o změně čl.III – výdaje fondu , nebo bude rozhodnuto o vyhlášení mimořádného výběrového řízení nebo se převede zbytek nerozdělených financí do dalšího roku.
  5. Úroková sazba je stanovena pro rok  2023 na  0 % p. a.

Pokud tedy zvažujete rekonstruovat či opravovat dům nebo byt, je možné získat od Města Velké Opatovice půjčku za výhodných podmínek dle pravidel. Půjčky zajišťuje paní Jitka Moučková, vedoucí Odboru finančně správního, e-mail: ekonom@velkeopatovice.cz, tel.: 777 486 457. Úřední hodiny: pondělí a středa: od 8:00 do 17:00 hodin (polední přestávka 11:30 – 12:00 hodin) nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném čase.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí