Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Rybářský lístek

Rybářský lístek je vydáván na matrice ve Velkých Opatovicích, pí Hana Ševčíková, tel. 515 554 475 a je vydáván pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Městský úřad Velké Opatovice vydává RL pro občany ve správním obvodu tj. Velké Opatovice, Malá Roudka, Borotín, Cetkovice, Uhřice a Úsobrno

Žádost zpravidla podává český občan, jemuž má být rybářský lístek vydán nebo osoba tímto občanem zmocněná. Obdobně to platí i u cizích státních příslušníků. Děti musí zastupovat zákonný zástupce.
Kvalifikačním předpokladem pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů (zpravidla to bývají rybářské svazy). Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku. Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem, popř. dříve vydaným rybářským lístkem v ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, občanský průkaz (cizinci pas).

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí