Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Informace Zpravodaj

Informace Zpravodaj

Zpravodaj města Velké Opatovice vydává Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice – IČO: 00281247. Jedná se o periodický tisk územního samosprávného celku Velkých Opatovic – vychází 12x v roce, poslední týden v měsíci. Reg. číslo MK ČR E 11459. Šéfredaktor Mgr. Anna Kaderková, zástupce šéfredaktora a osoba zodpovědná za tisk – Lenka Kryštofová – e-mail: infocentrum@velkeopatovice.cz. Jazyková a pravopisná recenze PhDr. Jarmila Smetanová. Tisk a grafická úprava – LAMA reklama s.r.o., Jevíčko.
Uzávěrka pro příspěvky je 10. den měsíce předcházejícího čísla vydání (tzn. příspěvky doručené do 10. dne měsíce března vyjdou v dubnovém čísle). Redakce neodpovídá za obsah uveřejněných příspěvků soukromých osob a organizací. Uveřejněny jsou prioritně příspěvky Města Velké Opatovice, popř. místních spolků a občanů. O možnosti a vhodnosti zařazení příspěvku do aktuálního čísla Zpravodaje rozhoduje šéfredaktor, popř. starostka města.

Distribuce zdarma. Náklad 2000 ks.

Inzerce ve Zpravodaji

- 1 cm délkový barevné inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ……..  86,--Kč + zákl. sazba DPH.

- 1 cm délkový černobílé inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ………57,--Kč + zákl. sazba DPH.

 - 9,2 x 14 cm – barevné provedení – 1200,--Kč + základní sazba DPH

- 9,2 x 14 cm - černobílé provedení – 800,--Kč + základní sazba DPH

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma

Možnost grafického zpracování inzerátu ( formát .jpg nebo .pdf) – 500,--Kč + základní sazba DPH

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí