Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Oprava parkovacích ploch ul. Nádražní a Luční ve Velkých Opatovicích

Dne 8. 9. 2017 byla dokončena oprava parkovacích ploch na ul. Nádražní a Luční. Kompletní dodávku stavebních prací prováděl zhotovitel STRABAG a.s. Oprava spočívala ve změně povrchových vrstev parkovacích ploch a příjezdové komunikace a ohraničení betonovou obrubou. Jako nový povrch byla zvolena betonová zámková dlažba, na parkovacích stáních betonová dlažba s distančníky pro lepší vsakování dešťové vody.

Při odstraňování podkladové vrstvy na ulici Luční byla odhalena porucha vodovodního potrubí. Po revizi se zjistilo, že potrubí v této části je již zcela zničené, a proto se v rámci opravy parkovacích ploch zrekonstruovala i část vodovodního řadu.

Kompletní oprava těchto 2 parkovacích ploch stála 962 003,34 Kč, vícenáklady na opravu vodovodu ze strany zhotovitele činily 115 386,92 Kč.

Doufám, že občané ocení tyto opravené plochy a budou je využívat při parkování svých vozidel.

Ing. Kateřina Gerbrichová
Starostka města

Obrázky a fotografie

IMAG1978 IMAG1981 IMAG1986 IMAG1989
IMAG1991

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí