Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Sazebník poplatků, prodejních cen, služeb, nájemného a vstupného

Platný od 11.6.2024

1. Poplatek za hlášení městským rozhlasem

pravidelné hlášení (Po-Pá ve 14:20 hod.) ………. 100,00 Kč vč. DPH/1 zpráva

požadavek okamžitého hlášení (So+Ne) ………... 200,00 Kč vč. DPH/1 zpráva

- Od poplatku se osvobozují:

organizace v působnosti MěÚ – mateřské školy, základní škola, klub důchodců, městská policie, sbor dobrovolných hasičů, sdělení ve věcech obecného zájmu, další organizace – jiné školy působící ve městě, církev, charitativní organizace, sportovní a společenské nevýdělečné organizace působící ve městě

 

2. Poplatek za inzerci

Inzerát ve vývěsní skříňce –  7 dnů……      A3……….  50,00 Kč vč. DPH

                                                                         A4 ………  30,00 Kč vč. DPH

                                                                         A5 ………. 20,00 Kč vč. DPH

Inzerce ve Zpravodaji

- 1 cm výškový barevné inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ……..  130,00 Kč + zákl. sazba DPH

 - 9,2 x 14 cm – barevné provedení – 1600,00 Kč + základní sazba DPH

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma

Možnost grafického zpracování inzerátu (formát .jpg nebo .pdf) – 500,00 Kč + základní sazba DPH

 

Výlep plakátů (12ks/týden)

Velikost A4                 …………………………………. 200,00 Kč vč. DPH

Velikost A3                 …………………………………. 250,00 Kč vč. DPH

Velikost A2                ………………………………….  400,00 Kč vč. DPH

 

Reklamní tabule        ………………………………… 1.000,00 Kč vč. DPH/m2/rok

 

3. Poplatek za kopírování , laminování a skenování

Černobíle

Velikost formátu …………     A4 jednostranně ……… 4,00 Kč vč. DPH

                                                 A4 oboustranně ……… 5,00 Kč vč. DPH

                                                 A3 jednostranně ……… 8,00 Kč vč. DPH

                                                 A3 oboustranně ………  10,00 Kč vč. DPH

Barevně

Velikost formátu …………       A4 jednostranně ……. 10,00 Kč vč. DPH

                                                  A4 oboustranně ……… 15,00 Kč vč. DPH

                                                   A3 jednostranně ……… 18,00 Kč vč. DPH

                                                   A3 oboustranně ………  25,00 Kč vč. DPH

Laminování

Formát A4          …………………………………………………….. 12,00 Kč vč. DPH

Formát A3          …………………………………………………….. 20,00 Kč vč. DPH

 

Skenování

Z podavače        …………………………………………………….   7,00 Kč vč. DPH/ strana

Ze skla                  ……………………………………………………. 12,00 Kč vč. DPH/strana 

 

4. Poplatky nepodléhající DPH

Číslo popisné ……………………. 20,00 Kč

 

Úhrady za služby spojené s nájmem na hřbitově 

Sazba pro hrobové místo – dle rozměrů hrobu uvedených ve smlouvě…………. 260,00 Kč/m2/13roků (výsledek bude  zaokrouhlen matematicky na celé koruny).

Sazba pro kolumbárium ………………………………………………. 40,00 Kč / 10 roků

Sazba pro urnové místo ………………………………………………. 200,00 Kč /10 roků

 

Úhrady nájemného na hřbitově

Hrobová místa – dle rozměrů hrobu ve smlouvě …………………….. 130,00 Kč/m2/13 roků

Urnová místa …………………………………………………………………………… 100,00 Kč/10 roků

Kolumbárium …………………………………………………………………………….. 20,00 Kč/10 roků

 

Úhrada přímých nákladů na zřízení hrobového místa

Kolumbárium ………… 2x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě ½ skutečných nákladů

Urnové místo ………….. 3x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě  1/3 skutečných nákladů

Hrobové místo ………… 3x nájemní smlouva na 13 let – ke každé smlouvě 1/3 skutečných nákladů

 

 

5. Prodej dřeva

Prodej dřeva z údržby zeleně………………...     600,00 Kč + platná sazba DPH za prm

Prodej dřeva – měkké …………………………... 1.200,00 Kč + platná sazba DPH za prm

Prodej dřeva – tvrdé …………………………….. 1.900,00 Kč + platná sazba DPH za prm

 

6. Krátkodobý pronájem místností, pronájem tělocvičny

 

Krátkodobý pronájem místností, pronájem tělocvičny – bez topení:

   Pronájem za akce v trvání max. 24 hodin (hasičárna, MÚ apod.) ……… 500,--Kč +platná sazba DPH

   Tělocvična pro organizace se sídlem ve Vel.Opatovicích ……………………..  zdarma

   Tělocvična  pro ostatní – tzv. krátkodobý pronájem ……………………………. 250,--kč/hod +pl.sazba DPH

Krátkodobý pronájem místností, pronájem tělocvičny – včetně otopu:

   Pronájem za akce v trvání max. 24 hodin ( hasičárna, MÚ apod.) ………1.000,--Kč+platná sazba DPH

   Tělocvična pro organizace se sídlem ve Vel.Opatovicích ……………………… zdarma

   Tělocvična  pro ostatní – tzv. krátkodobý pronájem ……………………………… 350,--kč/hod +pl.sazba DPH

 

 

7.  Nájem nebytových prostor

Hlavní prostory (kanceláře, prodejny apod.) ………… 570,00 Kč/m2/rok bez DPH

Vedlejší prostory (sklady apod.) …………………...……..  520,00 Kč/m2/rok bez DPH

Příslušenství (chodby, šatny, WC apod.)………………   370,00 Kč /m2/rok bez DPH

Nebytové prostory Bezděčí   

Hlavní prostory                        ………………………………..  134,00 Kč/m2/rok bez DPH

Sklady                                        ………………………………..   111,00 Kč/m2/rok bez DPH

Sociální zařízení a chodby      .………………………………    71,00 Kč/m2/rok bez DPH

Kulturní domy Velká Roudka a Bezděčí ……………….    1.000,00 Kč/den vč. DPH

Kulturní domy včetně vytápění …………………………..    2.000,00 Kč/den vč. DPH 

 

8. Nájem zdravotního střediska

Hlavní prostory (ordinace apod.) ………………………..   660,00 Kč/m2/rok bez DPH

Vedlejší prostory (čekárny apod.)………………………..   595,00 Kč/m2/rok bez DPH

Příslušenství (chodby, šatny, WC apod.) ………….....   415,00 Kč/m2/rok bez DPH

 9. Nájem zámeckého sálu

Nájemné činí  450,00 Kč/hod. vč. DPH (účtuje se každá započatá hodina). U akcí do 25 osob se nájemné účtuje ve výši 250,00 Kč/hod. vč. DPH (obsluha bude zajištěna 1 pracovníkem). Po 22:00 hod. vždy zajišťují akci 2 pracovníci a nájem po této hodině činí 450,00 Kč vč. DPH.  Sál je vždy pronajímán včetně obsluhy.

Nájemné se neúčtuje pouze v případě kulturně vzdělávacích akcí, a pouze tehdy, není-li vybíráno vstupné (např. koncerty, besedy, kurzy apod.)

V ceně pronájmů prostor jsou zahrnuty poplatky za veškeré energie, mzdy zaměstnanců provádějící obsluhu a dozor na akci, a další režijní náklady (prádelna, úklid, příprava).

 

Obecné zásady:

Veškeré nápoje a poživatiny, vyjma níže uvedených, budou odebírány výhradně od pronajímatele. Výjimku tvoří alkoholické nápoje, kdy za poplatek je možné požívat vlastní slivovici – max. 1l (100,00 Kč/litr vč. DPH na 1 akci) a stolní rozlévané víno (60,00 Kč/litr vč. DPH). Do sálu je možné si bezplatně přinést vlastní zákusky (cukroví) a koláče.

Nájemce má možnost dodat si hlavní jídlo (tzn. polévka, hlavní chod) od jiného dodavatele, ale pouze za následující podmínky: nájemce si zajistí vydání těchto jídel, zajistí si veškeré gastro potřeby a poté úklid a odvoz těchto gastro potřeb. Z provozních důvodů není možné ze strany pronajímatele poskytnout/ zapůjčit gastro potřeby, ani pokrmy vydávat v prostorách sálu.

V případě dodání si rautu od jiného dodavatele, než je pronajímatel – je stanoven jednorázový poplatek 1500,00 Kč vč. DPH.

Příprava techniky a dalších rekvizit předem je možná pouze po domluvě v pracovní době pracovníků kultury, nebo těsně před akcí. Nástup pracovníků na směnu je max. 1 hodinu před akcí. Případný požadavek na dřívější otevření sálu mimo pracovní dobu bude účtován v částce 250,00 Kč/ započatou hodinu (návoz vlastního cukroví, příprava hudby a dekorací apod.). Uzavření sálu pro návštěvníky je 1 hod. po oficiálním ukončení akce.

 

Ostatní služby:

Pronájem:

Pronájem aparatury vč. obsluhy mimo prostory kina, zám. sálu, knihovny, muzea a MěÚ - 350,00 Kč/hod vč. DPH

Pronájem dataprojektoru + plátno – mimo prostory kina, zám. sálu, knihovny, muzea a MěÚ…500,00 Kč/den vč. DPH

 

10. Nájemné kina a muzea, MKC

Vlastní produkce …………………………….. 350,00 Kč/hod vč. DPH

Příprava, úklid ………………………........... 100,00 Kč/hod vč. DPH

Pronájem pro svatební obřady …………600,00 Kč/obřad vč. DPH

Předsálí …………………………………………...200,00 Kč/hod. vč. DPH

Krátkodobý pronájem místa stánků na

Prodejních akcích v MKC ……………..150,00 Kč + platná sazba DPH/stánek/den

kulturních akcích v letním kině............1.000,00 Kč / den / 3 běžné metry prodejní délky, poplatek za připojení k el.energii 1.000 Kč vč, DPH

Od nájemného jsou osvobození: příspěvkové organizace zřízené městem

 

 

11. Služby v knihovně

Roční půjčovné

- dospělí čtenáři ……………………………………………………………..150,00 Kč

- důchodci, studenti, nezaměstnaní, ženy na MD…………….100,00 Kč

- děti a mládež do 14 let ………………………………………………….  70,00 Kč

Pokuty za pozdní vrácení knih a časopisů

- 1. upomínka             ……………………………………………………….. 30,00 Kč

- 2. upomínka             ……………………………………………………….  50,00 Kč

- 3. upomínka             …………………………………………………….. 150,00 Kč

- 4. upomínka – doporučený dopis ……………………………….. 200,00 Kč

- poškození čarového kódu      ………………………………………..  10,00 Kč

 Využívání výpočetní techniky

- internet pro registrované i neregistrované čtenáře ……..  ZDARMA

Zaregistrovaní čtenáři mají přístup k počítačům po předložení čtenářského průkazu, ostatní uživatelé po předložení platného občanského průkazu.

Ostatní

Tisk z vlastního flash disku                      ……………………………. Cena kopie + 30,00 Kč

Ztráta čtenářského průkazu + vyhotovení nového…………… 20,00 Kč

Vyřízení žádanky MVS                            ……………………………..  80,00 Kč (poštovné) + částka dle podmínek žádané knihovny

Deskové hry – vratná kauce za absenční půjčení hry……….100,00 Kč

 

Při ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu je čtenář povinen nahradit škodu některým z níže uvedených způsobů:

- obstaráním stejného díla

- obstaráním jiného díla podobné hodnoty – nutná předchozí domluva s vedoucí knihovny

- uhrazením pořizovací hodnoty ztraceného nebo poškozeného materiálu

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit také pokutu …………………..40,00 Kč.

 

12. Nájem a pacht  pozemků – nepodléhá DPH

Pozemek k zahrádkářským účelům …………………….. 5,00  Kč/m2/rok

Pozemek k sadovým účelům ………………………………..2,00  Kč/m2/rok

Pozemek k ostat. účelům užívání ………………………….10,00 Kč/m2/rok

Pozemek k umístění přenosné dočasné stavby……. 10,00 Kč/m2/měsíčně

Nájem prostor a míst k parkování vozidel ……………… cena dle rozhodnutí rady + platná sazba DPH

 

13.  Pronájem lešení

- podélník, podlážky       1,20

- příčník                             0,90

- stojky, žebřík, lana       2,00

- zábradlí                          0,50

- patky, napínák              1,50

- kladka                             3,00

Sazby jsou uvedeny za kus a den. Po výpočtu bude k celkové částce připočtena platná sazba DPH.

 

 

14. Ostatní

Pronájem sypače ………………………….. 200,00 Kč/hod   vč. DPH

Pronájem párty stanu ………………….…300,00 Kč/den vč. DPH za 1 ks

                                        ……………………..500,00 Kč/den vč. DPH za 2 ks

Stany se pronajímají pouze spolkům a organizacím působícím ve městě a na akce pro veřejnost pořádané na území města.               

Pronájem neplatí organizace zřízené městem.        

 

Poplatek veřejné WC ………………………….  10,00 Kč/ osoba vč. DPH                                    

  

                  

 

 

 

15. Ceny za zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem.

 

Směsný komunální odpad (SKO)

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 26 x ročně

ks

1 200 Kč

2 500 Kč

7 000 Kč

Papír a lepenka

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x

ks

900 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

Plast a plastové obaly

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně

ks

1 200 Kč

1 200 Kč

1 900 Kč

Sklo - směsné a bílé

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně

ks

1 200 Kč

1 200 Kč

1 900 Kč

Biologicky rozložitelný odpad

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 22 x ročně

ks

1 400 Kč

1 400 Kč

4 700 Kč

Ceny platí za vývoz nádob právnické osoby. Lze využít nádoby na tříděný odpad v hnízdech na separovaný odpad nebo nádoby u rodinného domu, tj. sídla společnosti za cenu 1 500 Kč/1x právnické osoba (netýká se pohostinství – ty musí mít samostatné nádoby na všechny druhy odpadů). Veškeré ceny jsou bez příslušné sazby DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ceny – ubytovna

 

Cena za noc a postel

Počet nocí

pokoj se společným hygienickým zařízením

pokoj se samostatným hygienickým zařízením

pokoje po rekonstrukci

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

1 – 4

540,18

605,0

350,0

392,0

600,0

672,0

400,0

448,0

750,0

840,0

450,0

504,0

5 – 12

480,36

538,0

300,0

336,0

540,18

605,0

340,18

381,0

640,18

717,0

400,0

448,0

13 – 30

340,18

381,0

220,54

247,0

400,0

448,0

250,0

280,0

480,36

538,0

300,0

336,0

31 a více

300,0

336,0

200,0

224,0

340,18

381,0

220,54

247,0

400,0

448,0

260,71

292,0

 

17. Vstupné – MKC

Základní vstupné     …………………………………………………………………………….. 90,00 Kč

Snížené vstupné - děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC, ITIC, ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí    ………………………………………………………………………………………………….  70,00 Kč

Rodinné vstupné  – dvě dospělé osoby a tři děti  ………………………………. 250,00 Kč

Držitelé průkazu ICOM, ICOMOS, ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé volných vstupenek, pedagogický dozor při hromadných výpravách, novináři po předchozí akreditaci   ………………………………………………………   ZDARMA

 

 

18. Vstupné a půjčovné – koupaliště

Základní vstupné celodenní     …………………………………………………………………  110,00 Kč

Snížené vstupné celodenní -  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC, ITIC, ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí    ………………………………………………………………………………………………………   90,00 Kč

Rodinné vstupné celodenní – dvě dospělé osoby a 2-4 děti …………………….  300,00 Kč

Děti do 6 let celodenní      ………………………………………………………………………     50,00 Kč

Základní vstupné odpolední (od 1400hod.) ………………………………………………… 90,00 Kč

Snížené vstupné odpolední (od 1400hod.) -  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC, ITIC, ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí  ………………………………………………………………………………………..  70,00 Kč

Rodinné vstupné odpolední (od 1400hod.) – dvě dospělé osoby a 2-4 děti …..250,00 Kč

Děti do 6 let odpolední (od 1400hod.)  ……………………………………………………….   40,00 Kč

Držitelé volných vstupenek  ………………………………………………………………………   ZDARMA

Půjčovné:

Badmintonová sada 2 x raketa + míček
Badmintonová sada 4 x raketa + míček
Soft tenis 2 x raketa + míček
Plážový tenis  2 x raketa + míček
Hra Petanque   8 koulí
Volejbalový míč
Fotbalový míč vel. 5 (dospělí)
Fotbalový míč vel. 3 (dětský)
30 Kč / hod.
Lehátko plastové 50 Kč / den
Vratná záloha 50 Kč.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

 

19. Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku ve vlastnictví města Velké Opatovice

Místo a způsob křížení vedení s komunikací

Zásah do pozemku nebo komunikace

Měrná jednotka

Charakteristika data

Kč za měrnou jednotku/fyzické osoby

Kč za měrnou jednotku/právnické osoby

Umístění na pozemku ve vlastnictví města Velké Opatovice

Protlak a podvrť křížením vozovky

bm

V místní a účelové komunikaci

250

400

m2

Zřízení startovací a cílové jámy v místní a účelové komunikaci

400

1.000

m2

Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku mimo komunikace

200

400

Překop vozovky v celé šíři

případ

V místní a účelové komunikaci

4.000

5.000

Uložení do stávající chráničky

do 50 bm

bm

V pozemku města Velké Opatovice

60

100

nad 50 bm

bm

3.000 + 30 za každý bm nad 50 m

5.000 + 50 za každý bm nad 50 m

Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu

do 50 bm

bm

V místní a účelové komunikaci

300

500

nad 50 bm

bm

15.000 + 150 za každý bm nad 50 m

20.000 + 250 za každý bm nad 50 m

Do nezpevněné krajnice, středního dělícího pásu

do 50 bm

bm

V místní a účelové komunikaci

150

250

nad 50 bm

bm

7.500 + 70 za každý bm nad 50 m

10.000 + 100 za každý bm nad 50 m

Do příkopu a silničního pomocného pozemku

do 50 bm

bm

V místní a účelové komunikaci

60

150

nad 50 bm

bm

3.000 + 30 za každý bm nad 50 m

7.000 + 70 za každý bm nad 50 m

Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, místní komunikace, atd.)

do 50 bm

bm

V pozemku města Velké Opatovice

100

150

nad 50 bm

bm

5.000 + 50 za každý bm nad 50 m

7.000 + 70 za každý bm nad 50 m

Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří

 

bm

V pozemku města Velké Opatovice

500

700

Umístění pojistkové skříně

 

ks

V pozemku města V.Opatovice

250

500

Mostní objekty, podélné uložení, příčné uložení

Délka přemostění

do 10 bm

bm

V místní a účelové komunikaci

10.000

10.000

nad 10 bm

bm

15.000

15.000

Nadzemní vedení

Vzdušné vedení - křižovatky

 

případ (1x křížení)

V místní a účelové komunikaci

2.000

4.000

Ostatní vzdušné vedení

do 50 bm

bm

Nad pozemkem města Velké Opatovice

100

200

nad 50 bm

bm

5.000 + 50 za každý bm nad 50 m

10.000 + 100 za každý bm nad 50 m

Sloup

 

ks

V pozemku města V.Opatovice

2.000

4.000

Minimální úhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění věcného břemene znaleckým posudkem)

500

1.000

Poplatek za umístění technologie a vstup do objektu v majetku města pro telekomunikační společnosti

 

5.000

V případě, že zásah do nemovitého majetku ve vlastnictví města Velké Opatovice bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo písemného souhlasu vlastníka nemovitého majetku, bude vypočtená cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20 %.

K vypočtené ceně za zřízení věcného břemene bude připočteno DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí