Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Soutěž o NEJ... vánoční ozdobu

Pojďte si zasoutěžit o věcné ceny a volné vstupenky.

Pravidla soutěže o NEJ… vánoční ozdobu.


1. Vyhlašovatelem soutěže o NEJ… vánoční ozdobu (dále jen „soutěž“) je město Velké Opatovice, sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, IČ 00281247 (dále jen „město“).


2. Soutěž vč. hlasování probíhá v období 26.11.-31. 12. 2022.


3. Soutěž je určena pro jednotlivce. Soutěžní kategorie jsou rozděleny podle věku na mladší kategorii – osoby do 13 let věku a starší kategorii – osoby starší 13 let.


4. Úkolem v soutěži je vlastnoručně vytvořit autorskou ozdobu zavěsitelnou na vánoční stromeček.


5. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo. K němu musí být připojena informace obsahující jméno autora, v jaké kategorii soutěží a kontakt na soutěžícího nebo na zástupce (např. rodiče).


6. Všechny soutěžní ozdoby musí být odevzdány na Infocentru ve V. Opatovicích (ul. Žleb) do čtvrtka 24.11. 2022. Díla budou vystavena 26.11. v prostoru Moravského kartografického centra po dobu Adventních trhů. Poté budou fotografie ozdob zveřejněny na webu a fb stránkách města Velké Opatovice.

7. Pro nejlepší ozdoby každé kategorie budou moci hlasovat návštěvníci přímo v rámci Adventních trhů, a to fyzicky do připraveného boxu. Poté bude probíhat hlasování elektronicky na zmíněných stránkách. Hlasy z Adventních trhů budou v konečném sčítání připočítány k hlasům z elektornického hlasování.

8. Výsledky budou zveřejněny na webové a facebookové stránce města do jednoho týdne po skončení hlasování.


9. Autoři vítězných děl získají věcné ceny a volnou vstupenku do kina ve V. Opatovicích pro 2 osoby. Cenu si mohou vyzvednout pouze osobně v otevírací době Infocentra (ul. Žleb).


10. Město odevzdaná díla po ukončení soutěže vrátí zpět autorům.


11. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytují městu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jež budou v rámci soutěže získány, pro účely organizace a vyhodnocení soutěže, za účelem zveřejnění výherců soutěže a pro potřeby archivace během nezbytně nutného času, a to v návaznosti na platnou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů na lokální úrovni a evropské úrovni s přímou účinností v České a Slovenské republice. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli.


12. Město má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Je oprávněno kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.velkeopatovice.cz. V případě nesouhlasu soutěžících se změnou mají tito možnost od soutěže odstoupit.


13. Tato pravidla jsou platná a účinná od 23.11. 2022

Bližší informace o soutěži podá vedoucí odboru kultury, Mgr. Anna Kaderková, e-mail: kultura@velkeopatovice.cz, mob.: 773 149 327.

plakát

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí