Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Sport v našem městě

Historie a současnost

V letošním roce si město Velké Opatovice připomíná 710 let od první písemné zmínky. Je tedy jisté, že v této dlouhé historii má svůj malý podíl i historie sportu. Velké Opatovice jsou městem, kde sportovní aktivity mají již svou dlouholetou tradici. První oficiální sdružení, která se zabývala sportovní činností v našem městě, byly tělovýchovná jednota Sokol a tělocvičná katolická jednota Orel.

Ustavující schůze Sokola se konala 20. února 1910. Již 20. března 1910 byl ustaven ženský odbor Sokola. R. 1931 bylo rozhodnuto o stavbě sokolovny na místě východní části bývalého hraběcího pivovaru, stavba započala o rok později. V té době měl Sokol 170 členů. Budova sokolovny byla slavnostně otevřena 5. července 1933. Rozpočet na stavbu sokolovny činil 475 tisíc korun. R. 1939 byl Sokol zakázán, r. 1948 došlo ke sloučení tělovýchovy (Sokol a Orel). Tato sloučená jednota nesla název Sokol. V následujících letech byla aktivní účast členů na spartakiádách v Praze. R. 1972 organizace čítala 421 členů. K dnešnímu dni má TJ Sokol Velké Opatovice, z.s. 256 členů v několika oddílech:

KČT Velké Opatovice - KČT V.O. je sdružením přátel turistiky a s tím spojené činnosti. Cílem je přivést turisty nejen místní, ale z celé ČR a propagovat město a okolní přírodu.

Kontakt: www.kctvo.cz

KČT Malá Haná -  Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice byl založen v roce 2012. V současné době má odbor cca 60 stálých členů a několik desítek příznivců. Hlavní náplní klubu je pořádání turistických akcí a propagace turistiky především v Mikroregionu Malá Haná.

Kontakt: smajd.webnode.cz

Tenis – oddíl tenisu je činný od 80. let 20. st. Aktivně sdružuje jak dospělé, tak děti. Během sezóny probíhají různé turnaje, v srpnu Mistrovský turnaj a v září Perníkový turnaj. Oddíl tenisu spravuje čtyři venkovní kurty. Ty bezprostředně sousedí s fotbalovým areálem. Kapacita kurtů je však omezena, dají se však po domluvě pronajmout i pro nečleny a rekreanty.

Kontakt: libor.sustek@seznam.cz

Fotbal - fotbalový klub byl založen v říjnu 1940, v červnu 1960 byla svolána členská schůze oddílu kopané při TJ Sokol. V období od roku 2000 hrálo družstvo mužů tři různé soutěže. V ročnících 2002/03 až 2004/05 to byla I. B třída, poté do sezony 2007/08 okresní přebor (OP) a v současnosti III. třída. Dorostenci hráli po většinu tohoto období I. A třídu, ze které sestoupili v ročníku 2008/09. V současnosti hrají OP. Starší i mladší žáci hráli po čtyři sezóny v I. A třídě. Po sestupu hrají OP. Družstvo přípravky se okresní soutěže zúčastnilo v sezóně 2006/07. Nejmenší fotbalisté hrají opět svoji soutěž od sezóny 2012/13. Nyní disponuje klub jedním z nejlepších fotbalových areálů na okrese. Byl budován postupně od roku 1987. Zahrnuje tribunu, kabiny a dvě travnaté plochy (první od roku 1991 a druhou od roku 1996).

Kontakt: www.fotbalvelkeopatovice.cz

Stolní tenis – celkem mladý oddíl stolního tenisu má nyní více jak dvě desítky aktivních hráčů, a to jak v kategorii dětí a mládeže, tak i dospělých. Každoročně probíhají dva tradiční turnaje – Valentýnský turnaj a Mikulášský turnaj. Tréninky probíhají v tělocvičně bývalého učiliště.

Kontakt: gerbrich@gerbrich.com

Volejbal – aktivně sdružuje hráče z řad mládeže i dospělých. Tréninky probíhají v tělocvičně bývalého učiliště.

Kontakt: p. Weigl – 725 911 990

Dále jsou pod TJ Sokol zapsány oddíly florbalu, basketbalu a oddíl pro volnočasový a rekreační sport.

Tělocvičná katolická jednota Orel byla založena v r. 1920. K jejich činnosti byl vybudován r. 1922 Katolický nebo Lidový dům. Orel sdružoval především mládež. Během 2 sv.v. byl československý Orel rozpuštěn, po r. 1945 se činnost opět začala rozvíjet. R. 1948 byla organizace násilně sloučena s TJ Sokol. Orelská jednota Velké Opatovice byla obnovena 2.dubna 2005. Dnes má 35 členů. Zaměřuje na tři stěžejní oblasti: práce s mládeží, práce se starší generací, kulturní činnost.

Kontakt: www.orelvelkeopatovice.cz

Další subjekty zabývající se sportovní činností:

Kroužky SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy pořádá pro děti plno mimoškolních pohybových aktivit. Během školního roku mohou děti navštěvovat tyto pohybové kroužky:

  • Basketbal
  • Všeobecnou pohybovou průpravu – zde se prolíná aerobik, gymnastika, atletika
  • Kroužek lezení na umělé stěně mohou s dětmi navštěvovat i rodiče
  • Dětská jóga – něco pro zklidnění a protažení těla
  • Startík – zde se naši nejmladší žáci seznamují s atletikou
  • Plavání – během zimních měsíců, děti jsou rozděleny na skupinu začátečníků a pokročilých (v plaveckém bazénu ZŠ)

 

K pohybovým aktivitám jistě patří i tanec:

  • Orientální tanec - břišní tance
  • Taneční kroužek – tanec ve volném stylu, street dance, plesové předtančení….

Děti z tanečních kroužků často vystupují na akcích města a Street dance se pravidelně účastní soutěží.

Mimo jiné SRPŠ nabízí i kroužky zaměřené na jinou oblast, např. zručnost nebo dozvědět se něco nového (Vařeníčko, keramika, Mladý zdravotník, příprava k maturitě, doučování).

Kroužky mohou navštěvovat i děti z okolních obcí. Do našich kroužků pravidelně dochází cca 250 dětí. Kroužky probíhají v prostorách Základní školy Velké Opatovice.

Kontakt: srpsvo@seznam.cz

Taneční skupina Bez hranic  - věnuje se současnému tanci, pohybovému divadlu, akrobacii a základům klasického tance. Vedoucí skupiny je Eva Zdvořilá. Má věkové kategorie od nejmenších dětí až po ženy v nejlepším věku. Účastní se tanečních soutěží, přehlídek tanečního a pohybového divadla. V roce 2017 si vedoucí skupiny odvezla zlatou medaili z Mistrovství Evropy v Budapešti. Druhé zlato získala skupina tanečnic ve věku od 13 do 21 let. V září 2017 dostala skupina příležitost ukázat se v divadlech ČR s projektem Jednosměrní lidé v režii Evy Zdvořilé. TS Bez hranic si již druhým rokem odvezla ze soutěže tanečního divadla v Písku cenu poroty za originalitu, kreativitu, výstavbu choreografie a rozmanitý pohybový slovník. Jak říká vedoucí TS Bez hranic: “Každý v sobě máme tvůrčí sílu. Jen se musí najít člověk, který ji v nás probudí.“

Kontakt: tsbezhranic.webnode.cz

ŠAP-Školní atletická přípravka – existuje při ZŠ Velké Opatovice pro děti I. stupně ZŠ ve spolupráci s Českým atletickým svazem a TJ Svitavy, oddíl atletiky. Klade důraz na všeobecnou průpravu.  Tréninky jsou vedeny hravou formou tak, aby to děti bavilo a získaly pozitivní vztah ke sportu vůbec. Chce děti naučit sportovnímu chování a zásadám fair play, snaží se dát dětem základy všech atletických disciplín. Přijímá všechny děti od 6 let.

Kontakt: mgr.jelinkova@gmail.com

Mimo výše uvedené jsou v našem městě ještě další kroužky a aktivity, blízké sportovním činnostem. Jsou to např. Modelklub Velké Opatovice z.s., Veřejná sportovní a výcviková střelnice Velké Opatovice a další.

Město disponuje několika sportovišti, kde je možné se pohybovým a sportovním aktivitám věnovat. Jsou to fotbalový areál TJ Sokol, tenisové kurty, hřiště při ZŠ, plavecký bazén ZŠ, tělocvična sokolovny, tělocvična učiliště, areál zdraví - Lesopark Strážnice, koupaliště Velké Opatovice.

Areál zdraví – Lesopark Strážnice

V průběhu podzimu 2010 byly ukončeny práce na obnově a podpoře společenské funkce lesoparku Strážnice ve Velkých Opatovicích. Lesopark se nachází na trase městského naučného okruhu (modrý okruh), na který je přímo napojena cesta procházející lesoparkem. Jsou zde umístěny sportovní prvky pro zvýšení fyzické kondice a vytvořeny a vyznačeny krosové trasy pro běžce. Sportovní aktivity jsou navrženy v jihozápadní a ve střední části lesoparku. Prvky jsou pro různá cvičení v kombinaci s trénováním fyzické kondice (např. v kombinaci s během). U každé stanice je umístěn štítek se symboly znázorňující pohyb, který se má provádět.

Koupaliště Velké Opatovice

V r. 2008 byl otevřen nový areál letního koupaliště Velké Opatovice. Vodní nádrže mají rozměr cca 600 m2, hloubka nádrže je od 80 do 160 cm. Kapacita návštěvníků byla stanovena na 1100 osob. V areálu se nachází celá řada vodních atrakcí včetně tobogánu v délce cca 70 metrů. Dále může návštěvník využít plavecký bazén (7,80 x 16,66 m), rekreační bazén (26 x 18 m), dětský bazén a skluzavku. Nedílnou součástí areálu je krytá terasa s rychlým občerstvením. Kromě plaveckého sportu může návštěvník využít nabídky možnosti dalších sportů a půjčovnu sportovního vybavení (badminton, volejbal, petanque).

 

Více informací: Informačním centru Malé Hané, Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 516 477 303, mob.: 773 149 319, e-mail: infocentrum@velkeopatovice.cz

Vstup na webové stránky TJ Sokol Velké Opatovice - oddíl kopé naleznete ... ZDE

Obrázky a fotografie

DJI_0138 DJI_0142 29693881_1700861579959677_1023995147_o(1)

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí