Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Strategie rozvoje města 2021 - 2027

Strategie rozvoje města Velké Opatovice pro léta 2021–2027 je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority města Velké Opatovice.

Strategie rozvoje města:
• zachycuje hlavní problémy a předpoklady města a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních kapacit města;
• je podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech;
• slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje města;
• podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů ve městě tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících ve městě;
• zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (např. z dotačních titulů).


Strategie rozvoje města Velké Opatovice je hlavním nástrojem řízení rozvoje města a vznikla na základě poznání situace ve městě, názorů a potřeb občanů. Formuluje představy o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Strategie rozvoje města Velké Opatovice pro léta 2021-2017 byla zpracována v roce 2021 na plánovací období 2021–2027.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí