Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Studie parkování na ulici Pod Strážnicí

Předmětem studie je návrh zkapacitnění parkovacích ploch pro stávající zástavbu bytových a rodinných domů na ulicích Pod Strážnicí a Jubilejní. Součástí studie je i novostavba chodníku podél stávající místní komunikace na ulici K Čihadlu, který bude napojen na stávající chodník na ul. Jevíčská. Druhý chodník, který je ve studii obsažen je veden k výhledové zástavbě rodinných domů (RD Hliníky). Cílem studie je vymezení nových parkovacích ploch tak, aby nedocházelo k parkování na zelených pásech, v blízkosti křižovat nebo na jízdních pásech veřejných komunikací.

 

Podkladem pro vypracování studie bylo  polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v místním výškovém systému a souřadnicovém systému JTSK, mapa katastru nemovitostí a situace inženýrských sítí poskytnuté jejich správci.

Studie byla zpracována v srpnu 2021.

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí