Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Světový den vody - odborný seminář ve Křtinách

VAS divize Boskovice a starostové si připomněli Světový den vody...
Při příležitosti Světového dne vody uspořádala v pátek 22. března 2019 VAS divize Boskovice pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v regionu odborný seminář. Tradičního setkání při této příležitosti se zúčastnilo sedm desítek pozvaných hostů.
Před oficiálním zahájením si mohli dle své volby úča...stníci prohlédnout známý poutní Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela nebo jeskyni Výpustek, která je nejstarší zpřístupněnou jeskyni Moravského krasu.
V odborné části se ředitel divize Boskovice Ing. Petr Fiala soustředil na výsledky a činnost divize Boskovice v roce 2018. V další části své prezentace neopomenul upozornit na problematiku sucha v loňském roce v našem regionu se zdůrazněním na výhody napojování obcí na skupinové vodovody.
Předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král přednesl základní informace o společnosti jako celku a seznámil přítomné s vyhodnocením strategie společnosti na roky 2014 – 2018 a s novou strategií na roky 2019 -2023 s výstižným mottem: „Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost“.
Na závěr semináře přednesli své příspěvky vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice Mgr. Jan Kaluža a obchodně-ekonomický náměstek divize Boskovice Viktor Sedlák. Ve svých příspěvcích se zaměřili na základní povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury a zejména pak na hodně sledovanou oblast pravidel tvorby ceny vodného a stočného.
Program odborného semináře:
VAS Boskovice v roce 2019: Ing. Petr Fiala, ředitel VAS Boskovice
Sucho v regionu: Ing. Petr Fiala, ředitel VAS Boskovice
Strategie VAS pro období 2019 – 2023: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva VAS, a.s.
Základní povinnosti vlastníka vodohospodářské infrastruktury: Mgr. Jan kaluža, vedoucí útvaru ředitele VAS Boskovice
Cenotvorba vodného a stočného: Viktor Sedlák, obchodně-ekonomický náměstek VAS Boskovice
Foto: archiv VAS a.s. Divize Boskovice

 

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka

Obrázky a fotografie

55564426_2144716535610965_1788656838569361408_o 55611105_2144716848944267_1813266034807799808_o 55932396_328122257890595_6600341058561769472_n 56119878_2144718902277395_3119755808775077888_o
56157938_2204085503188767_4404564862710054912_n 56319202_370599430335149_5817783362802155520_n

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí