Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Fond rozvoje bydlení 2021

Město Velké Opatovice poskytuje bezúročné půjčky na opravy domů a bytů

 

Dle Směrnice Města Velké Opatovice č. 37/2020 O fondu rozvoje bydlení města Velké Opatovice, poskytuje město půjčky k financování oprav a modernizaci bytových a rodinných domů a bytů ve městě.

Půjčky lze poskytnout fyzickým osobám, které jsou vlastníky bytových a rodinných domů a bytů postavených v katastrálním území města Velké Opatovice, dále je lze poskytnout společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Prostředky z Fondu rozvoje bydlení se poskytují na tyto účely:

 

Poř.č.

Účel

Max. výše půjčky

1.

Obnova střechy ( krytiny i  rekonstrukce) starší 10 let

do 150 tis. na dům

2.

Izolace domu proti  spod. vodě – stáří nad 10 let

do 30 tis. rodinný dům

do 50 tis. bytový dům

3.

Obnova fasády domu vč. klempířských prvků u domu staršího 10 let

do 100 tis. na 1 byt

4.

Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let

do 100 tis. na 1 byt

5.

Vybudování nebo rekonstrukce WC, koupelny, nebo

sprchového koutu v bytě

do 50 tis. na 1 byt

6.

Půdní vestavba bytů rušící ploché střechy nebo vestavba do půdního prostoru

do 150 tis. na 1 byt

7.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě nebo při nové výstavbě

do 50 tis. na 1 byt

8.

Domovní instalace i rekonstrukce vč. připojení na

technické sítě

do 50 tis. na 1 byt

9.

Výměna oken a dveří

do 50 tis. na 1 byt

10.

Obnova nebo zřízení přístupových cest

Do 40 tis. na nemovitost

11.

Obnova nebo zřízení oplocení pozemku v intravilánu města

Min. výše 10 tis./dům

Max. výše 30 tis./ dům

Pozn.:

Rodinným domem se rozumí dům s max. 3 bytovými jednotkami.

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více bytovými jednotkami.

Lze kumulovat max. 2 účely na jeden objekt. Lze poskytovat max. 50% celkových nákladů na jednotlivé účely, ne však více, než je max. výše půjčky. Žadatel doloží náklady předběžným rozpočtem akce s určením nákladů na materiál, práce nebo položkovým rozpočtem.

      Žádosti je možné získat na Odboru finančně správním Městského úřadu ve Velkých Opatovicích nebo na webových stránkách města (http://www.velkeopatovice.cz/mesto/fond-rozvoje-bydleni/ )  stejně jako všechny dokumenty, které se k problematice FRB vztahují . Termín pro odevzdání je 31. březen 2021.  Žádosti, které budou odevzdány po tomto termínu, nebo které nebudou formálně úplné a správné, nebudou zařazeny do výběrového řízení!

Rada města schválila na svém jednání dne 21. ledna 2021 následující „Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení na úvěry/půjčky FRB na rok 2021“:

  1. Žádosti je možné podávat v termínu od 15.února 2021 do 31.března 2021 na podatelnu městského úřadu.  Každá žádost bude opatřena razítkem doručení a zařazena v pořadí, dle data doručení.
  2. Částka k rozdělení je v souladu se schváleným rozpočtem města ve výši 900.000,--Kč.
  3. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude přesahovat částku k rozdělení, jednotlivé žádosti se mohou krátit.
  4. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude nižší než částka k rozdělení, převede se zbytek nerozdělených financí do dalšího roku nebo může být vyhlášeno mimořádné výběrové řízení.
  5. Úroková sazba je stanovena pro rok 2021   na 0 % p.a.

Pokud tedy zvažujete rekonstruovat či opravovat dům nebo byt, je možné získat od Města Velké Opatovice půjčku za výhodných podmínek dle žádosti. Půjčky zajišťuje paní Jitka Moučková, vedoucí Odboru finančně správního, e-mail: ekonom@velkeopatovice.cz, tel.: 777 486 457. Úřední hodiny: pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném čase.

Zpracoval: Odbor finančně správní Města Velké Opatovice

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí