Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Fond rozvoje bydlení 2020

+ mimořádné kolo září 2020

 

 

 

Město Velké Opatovice poskytuje bezúročné půjčky na opravy domů a bytů

 

Dle Směrnice Města Velké Opatovice č. 37/2020 O fondu rozvoje bydlení města Velké Opatovice, poskytuje město půjčky k financování oprav a modernizaci bytových a rodinných domů a bytů ve městě.

Půjčky lze poskytnout fyzickým osobám, které jsou vlastníky bytových a rodinných domů a bytů postavených v katastrálním území města Velké Opatovice, dále je lze poskytnout společenstvím vlastníků bytových jednotek. Půjčky lze poskytnout na:

 

Poř.č.

Účel

Horní hranice poskytovaných prostředků v Kč

1.

Obnova střechy ( krytiny i  rekonstrukce) starší 10 let

do 150 tis. na dům

2.

Izolace domu proti  spod. vodě – stáří nad 10 let

do 30 tis. rodinný dům

do 50 tis. bytový dům

3.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

do 100 tis. na 1 byt

4.

Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let

do 50 tis. na 1 byt

5.

Vybudování nebo rekonstrukce WC, koupelny, nebo

sprchového koutu v bytě

do 40 tis. na 1 byt

6.

Půdní vestavba bytů rušící ploché střechy

do 100 tis. na 1 byt

7.

Vestavba bytu do půdního prostoru

do 70 tis na 1 byt

8.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě nebo při nové výstavbě

do 40 tis. na 1 byt

9.

Domovní instalace i rekonstrukce vč. připojení na

technické sítě

do 40 tis. na 1 byt

10.

Výměna oken a dveří

do 40 tis. na 1 byt

11.

Obnova nebo zřízení přístupových cest

50% celkových nákladů – nejvýše však

- 20 tis. rodinný dům

- 40 tis. bytový dům

Pozn.:

Rodinným domem se rozumí dům s max. 3 bytovými jednotkami.

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více bytovými jednotkami.

      Žádosti je možné získat na Odboru finančně správním Městského úřadu ve Velkých Opatovicích. Termín pro odevzdání je 31. březen 2020.  Žádosti, které budou odevzdány po tomto termínu, nebo které nebudou formálně úplné a správné, nebudou zařazeny do výběrového řízení! Vzor žádosti (stejně jako všechny ostatní dokumenty k problematice úvěrů z FRB) si můžete prohlédnout na webových stránkách města  http://www.velkeopatovice.cz/mesto/fond-rozvoje-bydleni-uvery/.

Rada města schválila na svém jednání dne 13. ledna 2020 následující „Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení na úvěry FRB na rok 2020“:

  1. Žádosti je možné podávat v termínu od 3.února 2020 do 31.března 2020 na podatelnu městského úřadu.  Každá žádost bude opatřena razítkem doručení a zařazena v pořadí, dle data doručení.
  2. Částka k rozdělení je v souladu se schváleným rozpočtem města ve výši 1.000.000,--Kč.
  3. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude přesahovat částku k rozdělení, jednotlivé žádosti se úměrně zkrátí.
  4. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude nižší než částka k rozdělení, převede se zbytek nerozdělených financí do dalšího roku.
  5. Úroková sazba je stanovena pro rok 2020   na 0 % p.a.

     Ve směrnici k čerpání FRB byly schváleny důležité změny :

  • Max. výše půjčky je stanovena na 150.000,--Kč.
  • Kumulovat se mohou max. 2 účely, na které je půjčka určena
  • Na 1 objekt ( byt. dům) je možné podat pouze jednu žádost

     Pokud tedy zvažujete rekonstruovat či opravovat dům nebo byt, je možné získat od Města Velké Opatovice půjčku za výhodných podmínek dle žádosti. Půjčky zajišťuje paní Jitka Moučková, vedoucí Odboru finančně správního, e-mail: ekonom@velkeopatovice.cz, tel.: 777 486 457. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném čase.

Odbor finančně správní Města Velké Opatovice 14.1.2020

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí